Noah har nylig våknet etter en lang middagslur og Christoffer Røyne gjør klar grøten til sønnen som virker skrubbsulten. Med mat i magen og pappas fang er livet så mye bedre igjen.

Alenepappaen har sønnen annenhver helg og en dag i uken, men de har ikke noe sted å bo. Mens boligjakten pågår, bor Røyne hos en kompis.

Men ungkarsleiligheten på Skallestad på Nøtterøy egner seg lite for baby, både av praktiske og helsemessige årsaker.

Det er hull i kjøkkenveggen på grunn av mus, trappa er bratt og uten sikring og leiligheten er for liten til å ha babyutstyr stående.

Dermed må Røyne låne leilighet av moren til barnet hver gang han har omsorg for gutten sin.

LES OGSÅ:  – Veldig mange sliter

Avvist

– Jeg ser etter leilighet nesten hver dag, for jeg vil finne et egnet sted til meg og sønnen min. Denne uken har jeg funnet syv aktuelle leiligheter på nettet, men det står i annonsen at de ikke godtar NAV-garanti, forteller Røyne som har vært på boligjakt i nesten fire måneder uten hell.

NAV-garanti, også kjent som kommunal garanti, er en garanti NAV stiller på vegne av brukere som ikke har råd til depositum når de skal leie leilighet. Men mange utleiere er skeptisk til denne garantien. Dermed skvises boligsøkere med NAV-garanti ut fra leiemarkedet.

LES OGSÅ: «Ola» fikk nytt hjem til jul

Mange sliter

– De aller fleste med NAV-garanti sliter med å finne et sted å bo. Svært sjelden godtar utleiere slik garanti, samtidig er det mange NAV-brukere og mange om beinet, forklarer Røyne som til daglig er sveiser på Velle industrier.

Også Charlotte Olsen føler seg bortprioritert på grunn av NAV-garantien. Hun tror skepsisen skyldes at mange utleiere har dårlig erfaring med kommunen.

Tregt

Både hun og Røine mener at NAV ødelegger mer enn de hjelper. Begge skulle ønske at NAV kunne stille med penger til vanlig depositum i stedet for den tradisjonelle NAV-garantien som i dag skremmer utleierne. De mener også at det er ødeleggende at prosessen går for tregt.

– Det skulle vært lettere å få et svar fra Nav med en gang angående kommunal garanti. I dag må man finne en leilighet, for så å komme med en husleiekontrakt til NAV for å søke om penger til å dekke garanti, husleie og livsopphold. Det kan ta flere uker å få behandlet søknaden. Mange huseiere er ikke så begeistret for det og dumper oss, sier Olsen til Tønsbergs Blad.

LES OGSÅ: – Folk vet ikke hvor ille det er

Dårligere vilkår

Geir Engebraaten skjønner godt at NAV-brukere sliter med å få et sted å bo. Han er rådgiver hos Huseiernes Landsforbund og har drevet med boligutleie i 25 år. Han har skrevet over 14.000 leiekontrakter i 21 norske byer og kommuner. Med sin kompetanse og erfaring fraråder han sine medlemmer å godta NAV-garanti ved utleie.

– Svært ofte ser vi at NAV-garantiene strider med intensjonene rundt depositum og hva dette er ment å dekke. For eksempel ser vi at NAV garantiene kun dekker skyldig husleie og ikke eventuelle feil og mangler som man kunne hatt krav på å få dekket etter husleieloven, slik som et vanlig depositum ville gjort.

Engebraaten peker også på at man ofte ser at NAV-garantien har kortere garantitid enn kontraktens varighet og ikke minst at man etter husleieloven kan ha inntil seks måneders garanti. I de aller fleste tilfeller gir NAV bare opptil tre måneders garanti, litt avhengig av hvilken kommune det er.

– Jeg tror det siste her ville hjulpet brukerne med å få bolig – nemlig at man stiller en bedre garanti og øker trygghet og sikkerhet for utleier. Dette bør ikke koste NAV noe mer heller all den tid det er få som ødelegger for mange, sier Engebraaten.

Rett på hjelp

Han understreker at han ikke går ut med dette for å stigmatisere en gruppe som har det vanskelig eller angripe NAV og deres personale, dette går på systemet som han i dag mener ikke fungerer optimalt.

– Det er en rett å ha krav på hjelp fra det offentlige når man har det vanskelig. Derfor bør NAV være sitt ansvar bevisst og være enda mer imøtekommende med god sikkerhet for leieforholdet. Motsatsen blir at markedet fort fanger opp problemene og en hel gruppe boligsøkere blir skviset og stigmatisert. Det er svært uheldig og trist, sier Engebraaten

Han mener det er en stor utfordring at ulike kommuner har ulike garantier. Selv om en kommune har tilfredsstillende garantier, kan allerede skaden være skjedd ved at en hel gruppe har blitt stigmatisert på grunn av dårlige garantier hos andre kommuner.

Dårlig service ødelegger

Utleiemeglingen AS er også skeptiske til NAV. De har sluttet å godta leietakere med kommunal garanti, etter dårlige erfaringer.

– Veldig mange sliter fordi NAV ikke utbetaler pengene når de skal, men skylder på sykdom og saksbehandling, sier mekler Vivian Wold i Utleiemeglingen AS.

Firmaet tar seg av alt det praktiske for privatpersoner som leier ut bolig. For rundt ett år siden sluttet de å akseptere leietakere med kommunal garanti, og informerte Nav om dette i et møte.

Wold synes det er trist at treghet i Nav-systemet rammer personer som leter etter et sted å bo.

– Det er trist, men er nødt til å være slik når Nav ikke gjør jobben sin. Jeg har utleiere som har ventet opp til seks måneder på penger fra Nav, i tillegg til å måtte purre ukentlig. Da blir det et veldig mye dårligere tilbud for utleier. Depositum og garanti er jo der for å sikre utleieren, sier Wold.

Ifølge Wold, har Utleiemeglingen nå ventet i 18 måneder på et oppgjør fra Nav for ubetalt husleie i Åsgårdstrand.

– På Nøtterøy måtte vi be Nav om et utlegg og ventet i 8–9 måneder. Vi måtte til slutt sende inkassokrav. Det er ganske grovt når man må gå så langt. Selv om det er enighet i sakene, tar utbetalinger fra Nav så skrekkelig lang tid. Dermed har vi bestemt oss for ikke å bruke NAV-garanti, sier hun.

Wold har erfart at det er forskjellig service og behandlingstid fra kommune til kommune, men for å være konsekvent velger Utleiemeglingen å dumpe hele ordningen.

Fornøyd med dagens praksis

Gitte-Merethe Idås, Senior kommunikasjonsrådgiver hos NAV Vestfold kjenner igjen problemstillingen men minner om at kommunene har ulike garantiordninger.

– For eksempel er NAVs garantiordning i Tønsberg i samsvar med husleieloven og anses like god som et depositum, sier hun.

Idås mener at det ikke skal by på noen problemer for brukerne så lenge garantien er i samsvar med husleieloven og vil ikke endre dagens praksis. Hun tror løsningen kan være bedre informasjon om garantiordningen til utleiere

– I Nav Tønsberg har vi et informasjonsskriv som deles ut til brukere og samarbeidspartnere. Disse kan leveres til aktuelle utleiere og gir informasjon om garantiordningen. Vi sier også at utleiere gjerne kan ringe saksbehandler i Nav for å få mer informasjon om garantiordningen.

LES OGSÅ: Skolebuss skled ut på såpeblank vei

LES OSGÅ: Kaos i morgentrafikken

LES OGSÅ: Lensmannen: – Han er en venn av foreldrene.  Foreldrene: – Vi aner ikke hvem han er