Badet er nytt, sier du? Kan du bevise at du har brukt fagfolk?

Uten dokumentasjon, får du ikke toppkarakter i ny teknisk tilstandsrapport for badet ditt, uansett hvor flott og fint det ser ut.

Dermed risikerer du å få mindre betalt for boligen når du skal ut og selge.

Fra nyttår ønsker en samlet bransje med Eiendom Norge, Norges Takseringsforbund, NITO Takst og Norges Eiendomsmeglerforbund å ta i bruk en mer omfattende boligtilstandsrapport.

Hensikten er å gjøre eiendomshandelen tryggere for alle parter.

LES OGSÅ: Slik kan det gå etter boligkjøp

Ta vare på kvitteringer

– Det er viktig for en boligeier å ta vare på all dokumentasjon av utførte arbeider fordi det vil legges til grunn ved fastsetting av tilstandsgrad, sier daglig leder og rørleggermester Elin Moer Brænne i Opplæringskontoret for Rørleggerfagene i Vestfold.

Hun er også avdelingsleder her i fylket for Norske Rørleggerbedrifters Landsforening.

– Vi håper dokumentasjonskravet i den nye standarden vil redusere bruken av useriøse bedrifter, ufaglært arbeidskraft og svart arbeid. Eller aller best at dette avtar helt, sier Brænne.

Den nye boligtilstandsrapporten vil basere seg på Norsk Standard NS-3600, som ble utgitt i mai i år.

LES OGSÅ: Kjemper for boligkjøperen

- Senke konfliktnivået

– Et felles ønske om å senke konfliktnivået ved kjøp og salg av bolig har vært en viktig drivkraft med å få avtalen på plass, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge, som er bransjeorganisasjonen for eiendomsmeglerkontorene her til lands.

Den nye standarden vil være mer presis og informativ enn dagens praksis har vært, deriblant vil den opplyse om eventuelle oppgraderingsbehov i boligen av teknisk art.

Gradering og fastsetting av tilstandsgrad er en vesentlig del av standarden, som også vil gi selger bedre grunnlag for å fastsette riktig pris.

– Særlig for badet blir det viktig at du kan vise fram dokumentasjon på oppussingen. Skjulte anlegg og bygningsdeler med dokumentert fagmessig utførelse vil kunne få tilstandsgrad TS0 «ingen avvik», dersom de er yngre enn fem år. Et nyoppusset bad vil automatisk få TG2 «vesentlig avvik» dersom du mangler nødvendig dokumentasjon, sier Brænne.

I forrige uke ble det imidlertid kjent at Finanstilsynet ikke vil gjøre ny tilstandsrapport obligatorisk ved boligsalg, men behovet skal vurderes i hvert enkelt oppdrag.

Tilsynet uttaler samtidig at det ofte vil være i kjøpers interesse å få en teknisk gjennomgang av boligen i forkant av handelen.

LES OGSÅ: Unngå boligfellene

Velger selv

Eiendom Norge & Co. vil fortsette arbeidet med å få innført tilstandsrapporten som standard fra 1. januar 2015 (leiligheter utsettes til 2016).

I fellesskap etablerer bransjene en ordning der forbruker velger takstmann selv for å styrke uavhengigheten bransjene imellom.

Det innebærer at selgere som ikke har gjort et valg før de tar kontakt med en eiendomsmegler, henvises til et nøytralt nettsted der de kan søke etter takstmenn.

Samtidig etableres skriftlige og sporbare kommunikasjonsrutiner mellom eiendomsmeglere og takstmenn ved sluttarbeidet med rapportene.