Vil ha flere boliger på Husøy Havn: – Mer lys og luft rundt leilighetene

Boligprosjektet Husøy Havn vil kutte ut næringsarealet og bygge 14 flere leiligheter.