Blant dem som er bekymret er SVs stortingskandidat Aram Karim, som i et intervju med Tønsbergs Blad tar til orde for både flere sosiale tiltak for å hjelpe ungdom inn på boligmarkedet og for å skru opp boligbeskatningen for sekundærboliger, altså boliger som ikke er eierens primære bosted, men heller ikke er hytter eller ferieleiligheter.

Karims håp er formodentlig at en slik skatteskjerpelse skal bidra til å kjøle ned folks lyst til å kjøpe en bolig nummer to og dermed dempe prispresset. Det finnes ca. 400.000 sekundærboliger i Norge, ca. 15 prosent av boligmassen, så kanskje kan en skatteøkning ha en viss effekt.

Samtidig er det neppe bare spekulasjonsiver som ligger bak når folk kjøper en bolig nummer to. Også dette kan være en måte å hjelpe familiens unge til å skaffe seg bolig. Ønsker Karim også færre boligkjøp med det formålet?

Hovedårsaken til at prisene stiger er uansett at etterspørselen er større enn tilbudet, i hvert fall i de mest attraktive områdene. En politikk som tar sikte på å hjelpe flere unge til å få seg egen bolig bør derfor både legge til rette for mer bygging og gjerne også bidra med gunstige ordninger for førstegangskjøpere.

Samtidig er bolig et viktigere spareobjekt i Norge enn i mange andre vestlige land. Derfor vil ikke ordninger som ikke lar eierne få full glede av verdistigningen ha appell blant alle, men for noen kan tiltakene virke bra.