Planlegger kjempeprosjekt med 50 boliger

Mesterhus vil bygge i skogen sør for Klokkersvingen. En forutsetning for at de får tillatelse er at det farlige krysset i Kirkesvingen utbedres.