Gå til sidens hovedinnhold

Boligkjøpere må få vite når de kan flytte inn

Artikkelen er over 5 år gammel

– Du har kjøpt en bolig i et nyoppført prosjekt – og er klar til å flytte inn. Men seks uker før flyttebilen kommer, får du beskjed om at innflyttingsdato er utsatt - på ubestemt tid, skriver forbrukerombud Gry Nergård i dette debattinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

KOMMENTAR: Tenk deg at du har inngått en avtale om kjøp av prosjektert bolig et sted i Rogaland. I kontrakten står det at «boligen antas ferdigstilt 1. kvartal 2017. Kjøper vil bli varslet om endelig overtakelsesdato seks uker på forhånd». Byggingen starter, men entreprenøren går konkurs på grunn av økonomiske nedgangstider. Utbygger får ikke tak i en ny entreprenør til å utføre arbeidet til den forespeilede prisen, prosjektet stopper opp, og du som kjøper har ingen mulighet til å påvirke fremdriften. Boligen blir ikke ferdig i løpet av 1. kvartal 2017, slik det står i kontrakten. Du har kanskje allerede solgt din nåværende bolig i en helt annen by, og har søkt om barnehageplass i nærheten av den nye leiligheten.

Når du prøver å kreve dagmulkt fra utbygger får du beskjed om at dette har du ikke krav på. For å kreve dagmulkt må arbeidet være forsinket. Men i ditt tilfelle gir jo kontrakten deg bare en mulighet til å beregne forsinkelsen fra seks uker før overtakelsen – og overtakelsen kan jo komme først om mange år.

Høyesterett har uttalt at formuleringen «antas ferdigstilt» er for vag til at man kan si at det er en avtalt frist. Som forbruker har du i realiteten ingen annen mulighet enn å vente til boligen en gang står ferdig. I den aktuelle Høyesterettssaken tok dette flere år for mange av kjøperne.

Dette er et tenkt tilfelle. Men forrige gang det var økonomiske nedgangstider opplevde flere boligkjøpere nettopp dette. Jeg er bekymret for at vi vil se mange liknende situasjoner i tiden fremover med mindre lovverket som regulerer denne type boligkjøp endres.

Forbrukerombudet vurderer kontrakten i eksempelet over som ulovlig etter markedsføringsloven. Utfordringen er bare at bustadoppføringslova, som er den loven som regulerer kjøp av prosjektert bolig, ikke krever at utbygger gir forbruker en klar og bindende frist for når boligen skal stå ferdig.

Dette er en utfordring. For vi ser at utbyggerne gjerne vil sikre sine egne interesser i utbyggingen, og ikke binde seg for mye til ferdigstillelse. Forbrukerombudet må derfor følge med på, innhente og vurdere kontraktene for hvert store utbyggingsprosjekt som settes i gang, og bruke tid på å forhandle med utbygger om endringer i kontrakten. I mellomtiden kan mange forbrukere ha inngått kontrakter med for dårlig fristangivelse for overtakelse.

Årsaken til denne uheldige problemstillingen er at bustadoppføringslova omfatter alt fra bygging av bolig på egen tomt til kjøp av bolig i boligprosjekter med flere hundre leiligheter. En forbruker som bygger bolig på egen tomt ønsker gjerne stor grad av fleksibilitet, mens forbruker som kjøper en leilighet i et stort boligprosjekt vil være best tjent med en klar og bindende overtakelsesfrist.

Jeg har forståelse for at det kan være vanskelig for utbygger å gi en klar dato for overtakelse allerede når kontrakten blir signert. Dette skjer gjerne på et så tidlig tidspunkt i prosessen at det fremdeles er mye som er uavklart, både når det gjelder offentlige godkjenninger og finansiering. Men når dette er avklart,  er situasjonen en annen. Da bør boligkjøperen i det minste få en bindende sistefrist. At forbruker ikke får en rettslig bindende frist før 6 uker før overtakelse, eller i verste fall ikke i det hele tatt, er uholdbart. Dette setter forbruker i en svært sårbar situasjon, og vil i mange tilfeller føre til at boligkjøperen taper penger.  

Jeg har i derfor i en høringsuttalelse  bedt Justisdepartementet vurdere hvorvidt bustadoppføringslova kan endres slik at utbyggere i store boligprosjekter pålegges å gi forbrukere en klar og bindende overtakelsesfrist i kjøpekontrakten.

Debattinnlegget ble først trykket i Dagens Næringsliv 19. mars 2016.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.