(Siste)

En skikkelig bakgrunnssjekk kan derfor spare deg for mye hodebry. Her er rådene du bør følge når du skal velge håndverker.

Det er ikke en ukjent sak at mange støter på problemer når de leier inn håndverkere. Mangel på skriftlig kontrakt er et velkjent problem ved kjøp av private håndverkertjenester, og utgjør en av de største årsakene til konflikt. Men vel så viktig er valg av håndverkerfirma i forkant. Dette er avgjørende for både kvaliteten på arbeidet, samt for oppfølgingen og garantien i etterkant. Informasjonskontoret for farge og interiør (IFI) og Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) råder deg til å gjøre en grundig bakgrunnssjekk før du hyrer inn håndverkere.

Mange benytter seg av blant annet østeuropeiske håndverkere for å få jobben gjort for en billig penge. Men det billige kan fort bli dyrt, dersom jobben ikke gjøres på en ordentlig måte. Kristian Owren, administrerende direktør i IFI, advarer mot bruk av utenlandske firmaer.

Ved å velge utenlandske håndverkere, kan du bære flere risikoer. Blant annet at arbeidet ikke blir fagmessig utført etter norsk standard, og at de ikke kjenner norsk lovverk. Dette kan føre til store utfordringer dersom du skal reklamere på arbeidet i ettertid. Det kan være tidkrevende å få noen som ikke forstår at de skal utbedre mangler til å gjøre arbeidet, sier Owren.

Også MLF peker på farer ved å hyre inn et firma som ikke retter seg etter norske lover og regler.

Det er dessverre mange som benytter seg av firmaer som verken følger norske regler eller betaler skatt. Ved arbeider som i ettertid viser seg å være feil utført slik at forsikring må tre i kraft, kan dette gi en avkortning eller en total avvisning så lenge det ikke kan forevises et bilag eller en faktura på hva som er utført, advarer Sjur B. Hansen, malermester og styremedlem i MLF.

I utgangspunktet er det mulig for alle å registrere seg som håndverker i Norge. Derfor er det særlig viktig å sjekke ut de ulike alternativene grundig, før man hyrer noen til å utføre jobben. Et nyttig sted å begynne er nettopp MLF, som er bransjeforeningen for mesterbedrifter i maler- og byggtapetserfagene i Norge. Alle bedrifter som er medlem av MLF er kvalitetssikret gjennom mesterbrev, noe som innebærer både formell utdannelse og praksis i det aktuelle faget.

Det er viktig å benytte et firma som er organisert i Norge eller tilsluttet en forening, da dette sikrer at arbeidene blir ivaretatt på en profesjonell måte. Samtidig gir dette en garantiordning for utførte arbeider, forteller Hansen.

Det er enkelt å trå feil i jungelen av håndverkere og håndverkerfirmaer, og da kan en bransjeforening som MLF lede deg på riktig vei.

Ved bruk av en MLF-bedrift er man sikker på at arbeidene vil bli utført til avtalt pris og kvalitet. Hvis det mot formodning skulle skje noe som gjør at oppdraget ikke kan gjennomføres etter oppstart, er man beskyttet av garantiordningen til MLF, som dekker krav på over 7.500 kr, med inntil 182.000 kroner, forklarer Hansen.

For å unngå unødvendig konflikt under eller i etterkant av et oppussingsprosjekt, er det altså flere ting som er viktig å tenke på. I tillegg til å finne ut om bedriften er organisert, er det lurt å sjekke opp bedriftens økonomi, referanser, faglige kompetanse og bruk av kontrakt.

Når du skal velge håndverksbedrift, foreslår jeg at du sjekker referanser og gjerne regnskapet til selskapet på proff.no eller tilsvarende. Det er greit å vite om selskapet har sunn økonomi, slik at arbeidet ikke plutselig stopper opp fordi firmaet for eksempel går konkurs, sier Owren.

I tillegg er en skriftlig kontrakt med oppstart, betalingsbetingelser og omfang essensielt. Det er alltid viktig å enes om hva som skal gjøres, for å unngå at eventuelle tilleggsarbeider ikke kommer som en overraskelse for deg som forbruker i etterkant.

– Det er viktig å be om spesifiserte tilbud, som tydelig viser hva som skal utføres, slik at det ikke gir grunnlag for diskusjon i etterkant, sier Hansen, som i tillegg advarer sterkt mot forhåndsbetaling.

Det viktigste når du skal velge håndverkerfirma, er altså at du tar deg tid til å finne rett firma for jobben. Lite research, slurv med kontrakt og ikke avtalt pris er nemlig oppskrift på konflikt.

Sjekkliste når du skal velge håndverker:

Regnskap: Sjekk regnskapet til firmaet for de 2-3 siste årene på brreg.no eller proff.no.

Referanser: Hør med tidligere oppdragsgivere om håndverkeren eller firmaet har gjort en god jobb, levert til avtalt tid, osv.

Fagbrev: Sjekk om håndverkerne i firmaet har fagbrev. Det er ingen formell kvalitetssikring av firma i Norge, og alle kan i utgangspunktet registrere seg som håndverkere.

Mestermerket: Når et firma benytter seg av mestermerket, betyr dette at én eller flere av de ansatte har gyldig mesterbrev. For å få mesterbrev kreves det fag-/svennebrev i et mesterfag, mesterutdanning eller tilsvarende, i tillegg til tilstrekkelig praksis i faget. Sjekk Mesterregisteret på mesterbrev.no for å finne godkjente håndverksmestere.

MLF: Er firmaet medlem av Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund? Dette sikrer at dine rettigheter som forbruker blir ivaretatt på en god måte. Sjekk derfor mlf.no.

Kontrakt: Benytt alltid en skriftlig kontrakt, som spesifiserer tilbud, betaling og omfang. Du finner standardkontrakter for kjøp av håndverkertjenester hos blant annet Forbrukerrådet.

FDV-dokumentasjon: Forsikre deg om at du som forbruker får overlevert dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold etter at arbeidet er utført. Dette sikrer at du har kunnskap om produkter og hva som er gjort, slik at du kan vedlikeholde boligen på best mulig måte. FDV-dokumentasjon kan blant annet inneholde rengjøringsmetoder, fargekoder og betjening og service for tekniske installasjoner. (ANB)