KARER MED ØKS: Fra venstre: Thorbjørn Kristiansen, Per Louis Bjelke
(prosjekteier), Eivind Vinger, Audun Eken (kursholder) og Christoffer Bjørndalen.
Cc Fortidsminneforeningen V/ Bård Gundersen

Den gamle høylåven til Per Louis lå i ruiner, så kom det en gjeng og svingte med øksa

Publisert