Dette huset blir det første i sitt slag i Norge – og her slipper du å bruke en eneste krone på oppvarming

Materialvalg, bruk av energi og utseende skiller seg ut fra dagens boliger. En minimalistisk bolig med stor fleksibilitet er løsningen.