I fjor ble det registrert mer enn 180 vannskader daglig i norske boliger. Rørbrudd og lekkasjer fra koblinger alene forårsaker skader for over 650 millioner kroner årlig i privatboliger, viser tall fra Finans Norge.

Ingen hjemme

De største skadene oppstår gjerne når vannet får lekke lenge uten at noen oppdager det. Mange glemmer å vri på hovedstoppekrana før de reiser bort.

– Risikoen er ekstra stor når ingen er hjemme. Skal du være borte fra hjemmet mer enn noen få dager, steng hovedstoppekrana, sier skadeinspektør Erik Kogstad i forsikringsselskapet If.

Den vanligste årsaken til rørbrudd er slitasje og elde på gamle rør. Hvert år oppstår det over 8.000 vannlekkasjer i norske hjem. I tillegg kommer andre grunner som håndverkerfeil, lokal korrosjon og frost. Årlig er det 15.000-16.000 lekkasjer i innvendige vannrør i boliger, viser forsikringsstatistikken.

Store skader

Bare seks av ti nordmenn skrur av stoppekrana når de reiser fra huset i flere dager, ifølge en spørreundersøkelse fra TNS Gallup. I en tidligere undersøkelse går det fram at 2 prosent, eller rundt 100 000 nordmenn, ikke engang vet hvor hovedstoppekrana er i boligen.

Skadeinspektør Erik Kogstad har sett det meste av hvor stor skade vannlekkasje kan gjøre i et hjem.

– Hovedstoppekranen kan være mange forskjellige steder: Nede i kjelleren bak en reol, ved varmtvannsberederen eller under kjøkkenvasken i en leilighet. Alle som er gamle nok til å skru av en kran, bør vite hvor den er.

– Er du usikker, spør tidligere huseier eller gårdeier. En lekkasje kan starte når som helst. Stenges hovedstoppekrana raskt igjen, blir skadeomfanget langt mindre, sier Kogstad.

Glemmer lufting

I vintermånedene er det viktig å holde en viss temperatur inne i huset slik at rørene ikke blir stående i kulden.

Det er også klokt å tømme og stenge rør som ikke er i jevnlig bruk. Frostskadene skyldes gjerne at dårlig plasserte rør med vann i blir utsatt for kulde. Når temperaturen i et vannrør synker til 0 grader, begynner innfrysningen og volumet inne i røret øker med rundt 10 prosent. Det svakeste punktet gir etter og skaden er et faktum.

– Kobberrør er klart mest utsatt, men plastrør kan også sprekke. Den vanligste situasjonen er at folk har åpnet lufteluker i kjellerrom med rør for å lufte ut om sommeren og glemt å stenge disse før vinteren. Da kan kulden stå rett på rørene, og sjansen for at de sprekker er stor, sier vannskadeeksperten.

Alle som er gamle nok til å skru av en kran, bør vite hvor den er.

Erik Kogstad, skadeinspektør i If

 

Bak vaskemaskinen

Innvendig vannrør er årsaken til rundt tre av ti vannskader, viser statistikk fra Finans Norge. Én av ti vannskader skjer i forbindelse forskjellige installasjoner tilkoblet vann som vaskemaskiner, oppvaskmaskiner eller varmtvannsbeholdere.

– Det er sannsynlig at det før eller siden oppstår vannlekkasje fra disse. Står de ikke i rom med sluk og vanntette gulv, fører det nesten alltid til vannskader. Vannførende maskiner som monteres i kjøkken eller andre steder uten sikt bør derfor sikres med lekkasjestopper og vanntett gulvbelegg, sier Kogstad.

Også oppsamlingsbrett under maskinen og en kjøkkenarmatur med mulighet for å stenge av for vannet til maskinen, er smarte investeringer for å forebygge kostbare vannskader. (ANB)

Gjør dette – unngå skader

Her er fem enkle tiltak som hindrer vannskader:

  • Sørg for at alle i boligen vet hvor hovedstoppekranen befinner seg og hvordan den brukes.
  • Reiser du bort noen dager, bør du stenge hovedstoppekranen.
  • Unngå å bruke vaske- eller oppvaskmaskiner når du sover eller ikke er til stede. Det kan oppstå både vannlekkasjer og brann.
  • Rens sluk og vannlåser minst én gang årlig.
  • Bygge nytt eller pusse opp? Bruk autorisert rørlegger og sjekk gjerne referanser.

Kilde: Forsikringsselskapet If