Gå til sidens hovedinnhold

Boligbygging i Færder kommune - kun for de bemidlede?

Artikkelen er over 1 år gammel

Jeg etterlyser en mer offensiv sosial boligpolitikk fra Færder kommunes side, en politikk som gjør at kommunen oppnår en fornuftig befolkningsvekst og at den demografiske skjevutviklingen i form av forgubbing reduseres og helst snus.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ordfører i Færder kommune Jon Sanness Andersen sier til Tønsbergs Blad (nettavisen 12.02.2020):

«Den største utfordringen til Færder kommune, er at vi har befolkningsnedgang. Ett viktig virkemiddel for å motvirke dette er å bygge flere leiligheter. Dette boligprosjektet på Hjemseng marina vil etter alle solemerker føre til at folk flytter ut av eneboligene sine, og vil frigjøre eneboliger hvor det trolig vil flytte inn barnefamilier. Det er selvsagt ingen garantier for det, men vi har i flytteanalyser fra tidligere prosjekter som tilsier dette.»

LES OGSÅ: Ap-toppene strides om gigantprosjektet: – Vi greier ikke å bli enige

Dette er en argumentasjon vi kjenner fra høyresida og som vi har hørt i svært mange år, og som har ført til at det for unge i etableringsfasen er kul umulig rent økonomisk å realisere sin boligdrøm i form av å kunne bygge seg en enebolig på en fornuftig stor tomt.

Det ordføreren sier er ikke hele sannheten, all den tid han utelater å nevne hvem det er som kjøper eneboliger som blir for salg når veletablerte med nedbetalt huslån selger for å kjøpe leilighet, leiligheter som på Hjemseng og lignende prosjekter, Ørsnes, Husøy og Kaldnes, som unge ikke har råd til å kjøpe. Det er god grunn til å anta at mange av de eneboligene som blir lagt ut for salg kjøpes av andre godt voksne innflyttere, slik at kommunen ikke oppnår den effekten ordføreren ønsker. Dette er resultatet av en villet politikk.

LES OGSÅ: Da Hannemor fikk se byggeplanene, ble hun lite imponert: – De raserer hele kollen her

Hvordan kan unge få bygd bolig?

Det ordføreren bør være mer opptatt av, er hvilken boligpolitikk Færder kommune bør ha for å legge til rette for at unge i etableringsfasen kan bygge sin egen bolig, noe kommunens middelaldrende innbyggere og vi litt eldre har vært så heldig å kunne nyte godt av, alle vi som gjør alt vi kan for trekke stigen opp etter oss.

I stedet for å selge kommunal grunn regulert for boligformål til eiendomsutviklere med et åpenbart profittmotiv, hvilket har vært politikken i mange år nå, bør man se på tidligere praksis med at kommunen påtok seg ansvar for å anskaffe, regulere og opparbeide infrastruktur med vei, vann, kloakk og tele/internett for så å selge videre byggeklare tomter til selvkost til såkalte selvbyggere som kunne søke finansiering gjennom gunstige låneordninger med lav rente og lang nedbetalingstid.

LES OGSÅ: Her har Ralf store planer, men klarsignalet fra kommunen lar vente på seg: – Vi håper å rive til sommeren

På denne måten sikret kommunen seg at riktig målgruppe, dvs barnefamilier, fikk anledning til å etablere seg innenfor rimelige og trygge løsninger for slik å sikre en god aldersfordeling i befolkningen som igjen sikrer en god rekruttering og derved en god finansierng i form av statstilskudd til skoler og barnehager.

Jeg ser ikke bort fra at det kan finnes andre modeller som vil appellere til unge førstegangsetablerere.

Spørsmålet er derfor, hvilke initiativ vil ordfører ta for å sikre unge i etableringsfasen mulighet til å etablere seg i Færder kommune annet enn passivt å håpe på at disse ser seg i stand til å kjøpe seg inn i det åpne boligmarkedet, et håp som i praksis har vist seg fåfengt i mange år?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.