Visste du at knoker, brunskogsnegl og potteplanter ikke skal i matavfallet med brunt lokk? Dette skal sorteres som restavfall. Det er kanskje ikke så rart at man av og til lurer på hvilken dunk som er riktig til avfallet en står med i hånda. Men hva skjer med søppelet når vi feilsorterer?

– Så lenge man gjør så godt man kan, går det stort sett greit, så lenge vi får de store mengdene på rett sted. Så man skal ikke miste motet om man har sortert noe feil, fastslår kommunikasjonssjef Kaia E. Ross Lind hos Vesar.

Renovasjonsselskapet eies av nesten alle kommunene i Vestfold.

Kan ødelegge avfallsanlegget

Aske, bleier, hunde- og kattebæsj, er også eksempler på restavfall som av og til havner i matavfallet. At sneiper skal i restdunken og stein og grus som rene masser er kanskje mer opplagt, men også her syndes det.

«Renovatøren har ikke lov til å tømme beholderen når den inneholder hageavfall. Grunnen til dette er at hageavfall med jord, steiner og greiner forringer produksjonsprosessen til biogass, og kan forårsake ødeleggelser på anlegget» opplyses det på Vesars hjemmesider om matavfall.

Det samme gjelder store beinbiter i matavfallet, som kan ødelegge matkvernene ved avfallsanlegget.

Trolig var det feil sortering som førte til at en søppelbil nylig tok fyr, og måtte få eskorte av brannvesenet. Men da en søppelbil brant på Nøtterøy, hersket det ingen tvil om at feilsortering var årsaken til brannen.

Vanlige sorteringsfeil

– Jeg får så god samvittighet når jeg kan sortere! sier Tone Bergan fra Tønsberg.

Dersom hun er i tvil om hvor noe skal sorteres, kaster hun det heller i restavfallet så det ikke ødelegger for gjenvinningen av det sorterte avfallet.

– Vi ser at mange sliter med glass- og metallavfall. Der er det bare emballasje vi vil ha, men det hender vi også finner større ting som motordeler og stekepanner der, forklarer Lind.

– Ikke noe annet enn emballasje, altså? spør Bergan, og tar en titt i sin egen oransje dunk på gårdsplassen på Nedre Råel.

– Ops. Her ser jeg at det ligger noe annet også, sier hun, og ser ned på en gammel kakeform i glass- og metallavfallet sitt.

Verdt å vite er at drikkeglass, krystall og ildfaste former i glass heller ikke skal i denne dunken, men restavfallet. Hovedregelen er at det er emballasje som syltetøyglass, babyglass og tilsvarende, som sorteres.

–  Ildfaste former har til eksempel høyere smeltepunkt enn emballasjeglasset. Det gjør at kvaliteten på glasset som skal gjenvinnes ødelegges, forklarer Lind.

Før skulle isopor i plastavfallet, mens det nå hører hjemme i restavfallet.

– Vi jobber med en løsning for isopor også. Målet er jo å holde materialene i et kretsløp så lenge som mulig, sier Lind.

Kjøretøyene som drives av ditt matavfall

Ved Den magiske fabrikken på Rygg i Tønsberg gjøres blant annet matavfallet fra Vestfold, Grenland, Asker og Drammen, samt husdyrgjødsel om til biogass og biogjødsel.

Lind opplyser at det i Vestfold og Grenland går cirka 70 busser og 40 renovasjonsbiler på denne biogassen. Bussene kjører én kilometer på biogass fra cirka 2,5 kilo matavfall, som er omtrent en full matavfallspose.

– Jeg synes det er kjempegøy å høre at det blir brukt. For det er ikke noe hyggelig å produsere søppel. Før trodde jeg også tekstiler måtte kastes dersom det ikke var pent nok til å brukes noe mer. Men så fikk jeg vite at tekstiler også gjenvinnes, sier Bergan.

På sortere.no får du blant annet en sorteringsguide for Vestfold, og kart over alle returpunkter for ulike typer avfall, mottak for farlig avfall og gjenvinningsstasjoner nær deg.

Vestfoldinger er flinke til å sortere

Mens 40 prosent av avfallet fra private husholdninger blir sortert på landsbasis, ligger Vestfold på 52 prosent, ifølge Vesar.

– Så vi gjør en god sorteringsjobb i Vestfold og har vært tidlig ute med kildesortering. Det ser vi effekten av, fastslår Lind.

Det hender Vesar får spørsmål fra samvittighetsfulle borgere som lurer på om det går greit å sortere brødposer og konvolutter med litt plast i papiravfallet.

– Det går fint sammen med papiravfallet, bekrefter Lind.

Etter at Oslo trappet opp sin sorteringsordning, synes Vesar å se at hyttefolket som kommer til Vestfold på somrene også har blitt flinkere til å sortere.

– Restavfallet mitt blir nesten aldri fullt. Det er litt gøy å se, kommenterer Bergan.