Gå til sidens hovedinnhold

Bompenger handler om mer enn nedbetaling av vei

Når politikerkollegaer fra andre partier snakker om bompenger utelukkende som en nødvendighet for å nedbetale vei, utelater de en minst like viktig begrunnelse for bompenger: at det reduserer biltrafikken.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når vi i høst skal vedta kommunens økonomiske budsjett for 2021, skal vi samtidig vedta kommunens første klimabudsjett. Et budsjett som skal sørge for at vi når målet om å kutte 60 prosent av kommunens klimagassutslipp innen 2030. Kirsti Søyland (H) sier til TB at hun synes det er kjipt hvis vedtaket om bompengetakster i Presterødbakken betyr en lenger periode med bomring.

I Norge står transport for rundt en fjerdedel av utslippene. I Tønsberg slippes det årlig ut ca 70 000 tonn CO2-ekvivalenter fra veitrafikk, og av dette kommer over 70 prosent fra persontrafikk. Det er ikke mulig å føre en ansvarlig klimapolitikk om vi ikke gjør noe med utslippene fra persontransporten. Det vil si at vi i fremtiden må og skal bruke mye mindre bil - også i Tønsberg. Men vi kommer ikke dit uten å gjennomføre de tiltak som virker.Og vi vet at bompenger virker.

Da bomringen i Tønsberg ble fjernet i 2016 økte trafikken kraftig. For å lykkes med å kutte utslipp må vi ta i bruk alle verktøyene vi har i verktøykassa. For persontrafikk vil det si økte parkeringsavgifter og bompenger. Men også prioritering av kollektiv, sykkel og gange. Og redusert betaling for elbiler. Vi kan ikke alle alltid velge bort bilen, og et ledd i å kutte utslippene fra de kjøretøyene som må være på veien er å fortsatt motivere til å velge bort fossilt drivstoff.

Og når det gjelder akkurat den reduserte bompengeavgiften for elbiler i Presterødbakken er det grunn til å korrigere Søyland. Kommunestyrets vedtak om bompengeavgift for elbiler med 60 prosent rabatt er ikke å forlenge nedbetalingen, men det stikk motsatte. Det opprinnelige vedtaket sier 100 prosent rabatt til elbiler.

Til slutt vil vi oppfordre de som vil redusere den økonomiske belastningen bompenger utgjør for innbyggerne til å stå sammen med oss mot bygging av en overdimensjonert og dyr bru mellom Færder og Tønsberg. Store veiprosjekter er dårlig miljøpolitikk og gir økte bompenger.

La oss sammen sørge for mindre biltrafikk og renere luft - for mennesker og miljø!

Kommentarer til denne saken