Lokallagsleder og ordførerkandidat Runar Bekkhus sier til Tønsbergs Blad at boplikten ikke lenger er noe godt virkemiddel for å opprettholde bosetting i lokalsamfunn. Han peker på at befolkningen får stadig høyere snittalder i kommuner med boplikt for boliger. Bekkhus mener boligmarkedet vil få et mer «normalt prisnivå» hvis man kvitter seg med boplikten, og at dette også kan få fart på det lokale næringslivet og gi flere unge muligheten til å bo på øyene.

Tjøme-delen av Færder har hatt boplikt i flere tiår. Det samme hadde også Veierland, der daværende Nøtterøy kommune avskaffet den i 2012. I årene etterpå har det fastboende folketallet på øya sunket, kanskje også som følge av at skolen ble nedlagt i 2013. Om Bekkhus har rett i at trenden på Veierland har snudd og folk nå vender tilbake, kan vi ikke ta stilling til. I så fall er det gledelig, og bør bli et interessant premiss i debatten.

Etter valget i 2019 ble de rødgrønne flertallspartiene enige om å ville utrede boplikt også for utsatte områder av Nøtterøy. Nå, fire år senere, går Arbeiderpartiet til valg på en slik utvidelse, og vil også legge boplikt inn som krav ved alle nye reguleringsplaner i 100-metersbeltet nærmest sjøen. Også Felleslista har vært positive til boplikt i kystområdene på Nøtterøy. Høyre sier derimot nei til utvidelse. De går ikke til valg på å avskaffe boplikten på Tjøme, men er åpne for det hvis lokalbefolkningen ønsker dette, mens Fremskrittspartiet og altså Venstre er imot boplikt i hele kommunen.

Landet rundt har antall kommuner med boplikt gått betydelig tilbake de siste 15 årene. Sørlandsbyene Arendal og Grimstad opphevet begge boplikten i 2014, og har i årene etterpå vokst med henholdsvis ca. 2.000 og ca. 2.700 innbyggere. Nylig vedtok et rødgrønt flertall i kommunestyret å gjeninnføre boplikten i Arendal, til skarpe protester fra Høyre, som viste til at bopliktkommunen Risør i samme tidsrom har gått ned med 100 innbyggere og nylig vedtok å avskaffe ordningen.

Boplikt er etter vårt syn et alvorlig inngrep i den frie eiendomsretten. Prinsipielt bør folk få selge til hvem de vil. Heller ikke er den lett å håndheve, og er ingen garanti for å trygge helårsbosettingen. Og hverken Nøtterøy eller Tjøme står i fare for å dø ut som lokalsamfunn. Dersom det er et lokalt folkekrav på Tjøme å beholde boplikten, bør det lyttes til. Men etter mange år er det på tide med en kunnskapsbasert debatt om hva ordningen har bidratt med og hva det kan medføre å avskaffe den.