Hva vil Grimstad med dette innlegget annet enn å bringe til torgs gammel kunnskap om at fremskrevet befolkningsutvikling viser at Færder kommune bevisst styrer i retning av en gedigen forgubbing, populært kalt Florida-syndromet?

Dette knytter Grimstad opp mot boplikten, som han avfeier som føleri og ei hellig ku, noe han harselerer over, som av den grunn har null virkning for å motvirke forgubbing i befolkningen.

I stedet bør Grimstad i likhet med det øvrige politiske miljøet i Færder, konsentrere seg om å finne ut hva vi vil med Færder kommune og hvordan vi skal legge til rette for den yngre garde til å kunne bosette seg i boliger til overkommelig pris med en gunstig finansiering.

LES OGSÅ: Hva vil vi med Tjøme?

Bygger for de velstående

Grimstad og alle vi andre godt voksne har trukket stigen ettertrykkelig godt opp etter oss. Dette, sammen med den omfattende boligbyggingen i strandsonen, myntet på godt voksne med solid formue, forklarer mye av den forgubbingen Færder står overfor.

Det er en myte og illusjon å tro at boliger som fristilles ved at formuende eldre flytter i leilighet fører til at unge i etableringsfasen kjøper de fristilte boligene. Hvordan i all verden skal unge i etablerigsfasen klare å kjøpe disse boligene, som i det alt vesentlige utgjør den formuen eldre benytter seg av ved kjøp av en enda dyrere, men mer lettstelt leilighet?

LES OGSÅ: Ble overrasket da noen snudde om boplikt: – Det mener jeg er uheldig

Innstramminger i lånemarkedet gjør ikke situasjonen bedre for unge i etableringsfasen.

Jeg har utfordret ordfører Jon Sanness Andersen (Ap) tidligere vedrørende økt satsing på kommunal tilrettelegging for sosial boligbygging basert på en progressiv poltikk som innebærer oppkjøp av boligarealer i kommunal regi for opparbeiding av infrastruktur og videresalg for selvkost til unge i etableringsfasen i kombinasjon med gunstige finansieringsordninger.

LES OGSÅ: Plikt eller lyst til å bo?

Fritt marked gir forgubbing

Dagens praksis med at Færder kommune selger boligarealer til høyest mulig pris til private utbyggere som primært bygger på en måte der kun formuende har mulighet for å kjøpe seg inn, har vist at dette stimulerer til økt forgubbing og av den grunn bør endres.

Grimstad og deler av det lokalpolitiske miljøet bør slutte med å svartmale boplikten og heller starte en offensiv mot den nærmest uhemmede boligbyggingen i strandsonen for de bemidlede, som bare øker forgubbingen, og heller satse på å legge tilrette for boligetablering for de unge.

Oppheving av boplikten vil åpenbart føre til at hele Tjøme og Hvasser legges åpent for oppkjøp av helårsboliger til fritidsboliger. Hva skal det tjene til annet enn økt forgubbing, som Grimstad peker på som et stort problem?

LES OGSÅ:

Kostnadseksplosjon i omsorgen

Grimstad har rett i at forgubbingen vil, om man ikke setter inn effektive mottiltak, ha som konsekvens at Færder kommune vil oppleve en nærmest katastrofal økning av kostnadene innenfor eldreomsorgen, en omsorg der etterspørselen etter tjenester vil øke mer enn hva økningen i antall eldre tilsier, fordi de fremtidige eldre vil kreve stadig bedre standard på disse tjenestene. Ingen skal derfor bli overrasket over at kostnadene dobles. Da passer det dårlig å avvikle boplikten.

Dette bør være et tankekors for alle som fornekter at Færder kommune vil måtte innføre eiendomsskatt for å kunne finansiere eldreomsorgen. I dette ligger også at hyttebefolkningen bør bidra til finansiering av nettopp kostnader innenfor eldreomsorgen, tjenster som nå er gratis for denne delen av befolkning og som de har rett på. Alternativet er redusert standard i andre tjenestegrener som barnehager, skoler og sosialomsorgen.

LES OGSÅ: Liten effekt av boplikt på Nøtterøy – venstresiden nekter å gi opp kampen: – Vi vil ha levende samfunn

Dette vet de fleste, men likevel legger det politiske flertallet sten til byrden ved å holde fast ved at det ikke innføres eiendomsskatt, og at den unødvendige, rådyre fastlandsforbindelsen realiseres der høye bompengesatser vil oppfattes som en plagsom og for mange en urettferdig og usosial ekstraskatt langt utover det en moderat eiendomsskatt vil bety for den enkelte husholdning. Dette sier sitt om dagens politiske flertall i Færder kommune.

Det er å håpe at Carl-Erik Grimstads innlegg vil virke som en vekker slik at det politiske miljøet i Færder kommune innser alvoret i situasjonen og snarest iverksetter effektive tiltak mot forgubbingen i befolkningen. Erfaringen tilsier at man ikke lenger kan sitte stille i båten.