Frp-Anders: – Vi går til valg på å bygge på Borgheim Syd

Denne saken har svekket kommunens troverdighet betydelig, hevder Færder Frps ordførerkandidat Anders Mathisen.