Ser av dagens avis 6. desember, at kommunen er forespurt om å bosette flere flyktninger. Kommunedirektøren er positiv i sin innstilling til dette. De fleste av oss forstår behovet og ønsket om å hjelpe.

I vår kommune bor det mange flyktninger, og etter min mening bør vi prioritere dem vi allerede har bosatt.

Røde Kors med «Stella og Castor» har søkt om midler til å videreføre den kjempegode jobben de har gjort så langt med språkopplæring og arbeidstrening. Det er imidlertid blitt avslått med begrunnelsen at det ikke finnes midler.

Det er mange forskjellige pengesekker det kan tas midler fra. «Stella og Castor» har gjort en flott jobb så langt. Det er synd de ikke kan få fortsette arbeidet slik at enda flere flyktninger får muligheten til å lære norsk hverdagsliv å kjenne på en praktisk måte. Det gjelder både det gjelder både det språklige og arbeidsmessige.