Brann i skurtresker

Skal kun ha blitt små skader.