Flammer slo opp fra fabrikkanlegget, og flere beboere ble evakuert på grunn av kraftig røyk.