Flere bilder fra nedbrenningen

28. november 2017, kl. 14:20