Hvordan kan barn og unge ha det bra sammen, slik at vennskap gror og mobbing og utenforskap forebygges?

Like viktig som å stoppe mobbing og utenforskap er å forhindre at det skjer. Å legge til rette slik at små barn, store barn og ungdommer trives, føler seg sett og inkludert. Parallelt med at tusenvis mobbes, opplever det store flertallet at livet er godt. Det er et bevis på at det går an å ha det bra sammen. Så hva er oppskriften?

I serien #brasammen, som er et samarbeid mellom Tønsbergs Blad, Østlands-Posten og Sandefjords Blad, skal vi trekke fram de gode eksemplene. Suksesshistoriene om hva som virker.

Vi har møtt ungdomsskolen der hele skoledagen – inkludert friminuttene – er uten mobil.

Vi har møtt gutten som bare fikk én gave da han inviterte guttene i klassen i bursdag.

Vi har møtt læreren som har strikket luer til hele sjette klasse.

Vi har møtt barneskolen som innførte trivselsledere i friminuttene.

Hvem liker meg? Hvem vil invitere meg i bursdagen? Hvem vil være sammen med meg? Hvem vil bli kjent med meg?

INGEN skal måtte lure på det.

Gjennom sakene vi presenterer i #brasammen-serien, er særlig én faktor fremtredende: De voksne. Som tør. Som er tydelige. Som lager trygge, kloke og inkluderende rammer. Enten det er i barnehagen, på skolen, i nabolaget eller i familien. Når de voksne forteller hvor skapet skal stå, får barn og unge det bra sammen.

Tør du å være en sånn voksen?