Tønsbergs Blads ferske måling viser at et kommunevalg i Færder i dag ville gitt en knusende borgerlig seier: Høyre og Fremskrittspartiet ville hatt flertall sammen alene.

Trøsten for sittende ordfører Jon Sanness Andersen får være at hans eget Arbeiderparti står seg godt, med en tilbakegang på mindre enn ett prosentpoeng siden valget i 2019 og bedre tall enn Ap har kunnet vise til på snittet av nasjonale målinger for august. Når Andersen likevel sliter i bratt motbakke på første del av den lange veien mot 2023-valget, skyldes det dels Høyres voldsomme fremgang, dels et kraftig fall for Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne.

Vel har særlig Nøtterøy tradisjoner for å være en Høyre-bastion, men man må faktisk helt tilbake til 1983 for å finne sist gang Høyre var over 40 prosent i et kommunevalg i den største av de to tidligere øykommunene. Paradoksalt nok var ikke dette valget noen suksess for Nøtterøy Høyre, som gikk tilbake med 5,5 prosentpoeng og mistet sitt rene flertall i kommunestyret.

Fire år senere var lokalforeningen herjet av indre strid etter at de vraket sin egen ordfører Sigurd Tjomstøl, gikk ytterligere tilbake og måtte se at Fremskrittspartiet fikk et gjennombrudd. Under sin populære ordfører Svein Harding Hansen sto Høyre likevel sterkt på Nøtterøy gjennom tre perioder frem til 2003, da striden om bomringen påførte partiet et stygt nederlag. I fire år satt Frp med ordføreren, før Høyre kom tilbake med Roar Jonstang som ordfører fra 2007 og gjorde sitt beste valg i nyere tid med 39,9 prosent i 2011.

Høyre har riktignok hatt medvind på nasjonale meningsmålinger siden i våres, og hatt gjennomgående større oppslutning enn Arbeiderpartiet på landsbasis de siste fire månedene. Men på denne målingen fra Færder ligger Høyre ca. 12 prosentpoeng over snittet av sine nasjonale målinger i august. Samtidig stuper Senterpartiet fra sterke 12,9 prosent ved valget i 2019 til fattige 1,5 prosent nå. Var denne målingen et valgresultat, ville varaordfører Richard Fossums parti ryke helt ut av kommunestyret.

Færder-øyene har aldri tilhørt Senterpartiets kjerneområder. Oppslutningen om Sp har variert, men stort sett alltid ligget betydelig under den nasjonale. Selv ved det sterke stortingsvalget i fjor nådde ikke Sp mer enn 6,5 prosent på øyene. Derfor var nok suksessvalget i 2019 i stor grad lokalt betinget, der Fossum & co. gjorde Vestfjordforbindelsen til sin fanesak. Varaordføreren har holdt høyt politisk trykk i veisaken, men ikke klart å få fylkestinget eller noen av kommunestyrene til å snu. Det er fortsatt Ramberg-Smørberg-alternativet det handler om.

I tillegg brøt Sp det politiske samarbeidet med resten av flertallspartiene allerede våren 2020 fordi de følte de fikk for dårlig gjennomslag. Særlig i strandsonepolitikken har Sp skilt lag med venstresiden. Som et grunneiervennlig parti har de i stedet lagt seg nær Høyre og Frp. Partiet sliter med synkende oppslutning også nasjonalt, og spørsmålet er om det er Vedum eller Fossum Færder-velgerne har fått nok av. Trolig er det begge to. Færder Sp har vært synlige, men klarer ikke å holde på velgerne av den grunn.

Det samme gjelder MDG. Når det gjaldt fastlandsforbindelsen ville de ha Østalternativet, med en minimal utbygging av bilvei. Det alternativet er for øyeblikket dødt. Også motstanden mot utbygging av Hjemseng Brygge endte med nederlag i fjor sommer. Dette var to alvorlige nederlag for grønne interesser på øyene.

Akkurat nå er ser Tom Mello fra Høyre ut til å bli Færders neste ordfører. Han har ikke fremstått som noen aggressiv opposisjonspolitiker, men har frontet gjenkjennelig Høyre-politikk de gangene han har vært frempå, med vekt på eiendomsrett, valgfrihet og næringsvennlighet. Det holder tydeligvis for velgerne. Men det er verdt å merke seg at oppslutningen om Mello som ordførerkandidat er mindre enn oppslutningen om Høyre som parti. Det kan bli et problem hvis det skulle bli jevnere inn mot valget.