Forskningsmengden på skader av trådløs stråling er enorm. Foran meg ligger en stor bunke med ca. 2.000 forskningsrapporter, fagfellevurderte og publiserte (www.powerwatch.org.uk , list of studies). Alle kan sjekke disse. Det finnes ingen "bred enighet": Ca. 70 prosent av forskningsrapportene viser helseskader under "grenseverdiene". Men de er altså alle avvist, så å si usynligggjort, av Strålevernet.

LES OGSÅ: Stråling fra trådløs teknologi er ikke helseskadelig

Vi skjønner at Strålevernet (nå DAS) ikke har kapasitet til å vurdere denne mengden, og derfor lener seg til den frittstående organisasjonen ICNIRP, til Verdens helseorganisasjons (WHO) EMF Project og til andre rådgivere. Det er naturlig å stille to krav til disse rådgiverne: De må ha medisinsk ekspertise. Og de må være uten bindinger til mobilbransjen.

LES OGSÅ:

ICNIRP har ingen medisinsk ekspertise, de er dominert av teknologer, fysikere og statistikere. Er det tilstrekkelig til å vurdere medisinsk forskning? De fleste innen ICNIRP har eller har hatt bindinger, også økonomisk, til mobilindustrien, og har møtt hard kritikk for sin ensidighet og mangel på transparens (åpenhet).

LES OGSÅ: Nekter å ha trådløs strømmåler: – Dette handler om helsa vår

WHOs EMF Project: Disse mangler også medisinsk kompetanse og habilitet. De er visstnok bare to personer, lederen, Emilie van Deventer, er ekspert på mobilteknologi, men helt uten medisinsk bakgrunn. Hun kommer fra teknologiindustrien og brenner for å utbre mobilteknologien til verdens folk. (L. Hardell: "World Health Organization..", 2017. International Journal of Oncology 51: 405 - 413, 2017.) WHO EMF Project låner ICNIRP-medlemmer (også uten medisinsk bakgrunn) når de skal evaluere kvaliteten i forskningsmengden. Hvem snakker om helse? EMF-prosjektet ble opprettet med bidrag fra mobilindustrien, som også har deltatt aktivt i arbeidet med retningslinjer.

LES OGSÅ: 5G - farlig tidtrøyte for noen få?

The Lancet, prestisjefylt medisinsk tidsskrift, bragte i desember 2018 en advarende artikkel (Bandara og Carpenter) om "planetary electromagnetic pollution". Det er ikke første gang. Allerede i 2007 tok The Lancet opp tilliten til WHOs EMF Project (WHOs kreftpanel IARC er en annen sak), EMF-prosjektets manglende vitenskapelighet og industriens dominans. I Ny Tid 30. november 2007 kommenterer Lars Klæboe i Statens strålevern dette: "Det er allment kjent at WHO har representanter fra mobilindustrien. Vi tar hensyn til det når vi hører på deres anbefalinger."