Nye Tønsberg kommune ønsker, i større grad, å kommunisere med innbyggerne i digitalt. Dette blir gjort fra kommunene allerede i dag med de utfordringer det har for innbyggere uten eller med uakseptabel bredbåndsdekning. Senterpartiet har i flere perioder påpekt at manglende bredbåndsdekning fører til forskjellsbehandling for både private og næringsliv. Senterpartiet har også forslått at Tønsberg kommune skal søke på midler som er bevilget av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Flertallet i Tønsberg bystyre bestående av FrP, KrF og H har imidlertid, uforståelig nok nedstemt forslaget om å søke på disse allerede bevilgede midlene.

Under budsjettbehandlingen i Tønsberg bystyre 12.12.18, under «Budsjett for 2019 og skisse til Handlingsplan- og økonomiplan for 2019 -2022», foreslo Senterpartiet følgende: «Administrasjonen utreder muligheten for, og kostnader tilknyttet, akseptabel bredbåndsdekning for alle innbyggere og institusjoner i Tønsberg kommune.»

Forslaget fikk, gledelig nok, enstemmig tilslutning.

Administrasjonen er allerede godt i gang med kartleggingen i Tønsberg- og Re kommune og tiltak for at alle kommunens innbyggere skal få muligheten til akseptabel bredbåndsdekning er under kostnadsberegning.
Senterpartiet leverer på; Tjenester Nær Folk» og likebehandling.