Ims har jobbet i anleggsbransjen i flere år, og har mer en gjennomsnittlig kunnskap om anleggsmaskiner.

Det var kona Liv Hege Tejls Skahjem som skrev på Facebook at familien har reagert veldig på stor trafikk med dumper til og fra rasstedet de siste ukene.

– Du kjenner det veldig godt når en slik maskin kjører forbi. Vi har ikke skjønt hva de egentlig driver med, men vi har jo sett arbeidet, selv om vi bor på andre siden av et jorde, forteller Skahjem.

Mandag tok Ims og en nabo turen ut for å se på rasstedet. Da han kom hjem var han altså ganske sikker i sin sak.

– Han sa det med en gang han kom hjem, at dette fort kunne være årsaken til alt, forteller Skahjem.

Ingen kjennskap

Verken Vegvesenet eller Holmestrand kommune hadde kjennskap til bulldoseren under E18-brua som kollapset. Firmaet med bulldoseren planerte for en grunneier.

– Det er ikke vi som har drevet arbeider der, sier sjefingeniør Gunnar Hasle i Statens vegvesen Vestfold.

Han bekrefter overfor avisen utsendte på stedet at det er leire som har rast ut. Resultatet ble at bakken under bropilaren ga etter.

– Dermed har den ene bropilaren blitt skjøvet på, sier Hasle.

Driftsoperatør Morten Rygh i Holmestrand kommunes vann- og avløpsseksjon opplyser at det er helt ukjent for dem at en bulldoser har vært i området ved Skjeggestad bru.

– Der ligger det en stor vannledning. Dermed skulle vi hatt informasjon dersom noen har satt i gang arbeider i nærheten, og det har vi ikke fått, sier Morten Rygh.

Planerte et jorde i nærheten

Bulldoseren/dumperen som ble tatt av skredet og nå ligger i leirmassene, er merket med en plakat fra firmaet Oscar og Tormod Wike AS.

Daglig leder Christoffer Bruserud bekrefter at de har arbeidet i området.

– Vi har planert deler av terrenget på toppen av jordet på oppdrag fra grunneieren med en bulldoser som er eid av Maskinpartner, sier Bruserud.

– Kan arbeidet ha forårsaket et slikt ras?

– Jeg tror det er for langt unna til at det kan ha forårsaket raset, men det blir opp til Statens vegvesen å vurdere og konkludere rundt årsaksforholdene, sier Bruserud.

– Kjentes ut som huset skulle rase

Også beboere i området lurer på hva bulldoseren gjorde under brua.

– Vi bor på Solum ved golfbanen. På lørdag kjørte en stor bulldoser opp til Solum pukkverk så det kjentes ut som om huset vårt skulle rase, kommenterer Ole Anders Rønningen på Facebook.

– Vi bestemte oss på søndag for å gå en tur der den kom fra, og fulgte en anleggsvei rundt golfbanen helt bort til brua, der det hadde vært noe som hadde holdt på. Jeg lurer litt på om det kan være noen sammenheng her, forteller Rønningen.

For utrygt

På sørvestsiden av brua har det gått et rundt hundre meter bredt ras, som ender i bekken under. Mye tyder på at leirmassene som har rast ut har revet med seg bulldoseren, som ligger på siden i bekken. Sammen med en geotekniker var Hasle ved 17.40-tiden på befaring ved den kollapsede brua.

Sjefingeniør Gunnar Hasle opplyser at brupilarene er fundamentert på peler, som er slått ned til fjellgrunn. Politiet på stedet opplyser at det ikke er mulig å bevege seg i rasområdet fordi det anses for å være utrygt. Det står fortsatt tre trailere på brua, og noen privatbiler. Politiet har sperret veien i begge retninger.

Et stort område sørvest for E18 kan bli uten vann dersom en stor vannledning under Skjeggestadbrua ryker.

– Vi holder øye med ledningen nå, men har heldigvis ikke fått noen indikasjoner på at den er skadet. Det sier driftsoperatør Morten Rygh i Holmestrand kommunes vann- og avløpsseksjon.

Han forteller at vannledningen går fra Gullhaug via området ved Gjøklep skole og videre sørover.

– Den ligger like i nærheten av brua som har kollapset, forteller Rygh.

– Ryker den ledningen, er det mange som blir uten vann, konstaterer han.

LES OGSÅ:

Stor fare for flere ras

Jordras har flyttet grunnen

SE VIDEO:

Slik ser det ut under brua