Vannlekkasje stengte restaurant på Brygga

Da benyttet eierne anledningen til å fikse på mer. Åpner igjen onsdag.