Har skadedyr vært på ferde, kan du lære av de museums-ansatte.

Ikke alle dyrene du finner på museum er utstoppede. Museer kan ha et rikt dyreliv, for skadedyr trives godt i gammelt pelsverk og tekstiler.

– Museums-ansatte må ha gode rutiner og kunnskaper for å bekjempe småkrypene. Vi overvåker utstillinger og magasiner for å unngå angrep. Observerer vi angrep, har vi våre metoder, sier konservator Elisabet Sveingar Amundsen ved Anno Norsk skogmuseum.

De kanskje vanligste skadedyrene i norske hjem er klesmøllen og pelsmøllen. Disse mølltypenes larver lever av alle materialer som stammer fra dyr, som pels, ull og dun. Den angriper derfor ikke bomull og syntetiske stoffer.

Ettersom klesmøllen er av tropisk opprinnelse, trives den best innendørs. Pelsmøllen lever også utendørs. Møll lever av å gnage på materialer, og etterlater seg ekskrementer, hull og spinntråder.

– Skadedyr kommer gjerne inn i huset sammen med innkjøp fra loppemarkeder, etter reiser til utlandet, eller med matvarer og netthandel, sier Vigdis Vingelsgaard, som leder bevaringstjenesten i Anno-museene i Hedmark.

Bunader og pelser er spesielt utsatt, særlig om de henger ubrukt i lang tid i skap eller på loftet.

– En fin måte å bli kvitt skadedyr på, er å fryse ned tekstilene som er angrepet, sier Vingelsgaard.

Museene fryser ned gjenstander før de tas inn i samlingene og ved mistanke om et skadedyrangrep. Vingelsgaard forteller at du fint kan bruke fryseren hjemme, så lenge den holder minst minus 18 grader.

– Tekstilene må være nedfryst i minst to uker i en vanlig husholdningsfryser for at alle skadedyrene skal forsvinne. Husk også å pakke tekstilene inn i plast og klem ut all luft, for å unngå kondens når det tiner opp igjen. La tekstilene få romtemperatur igjen før det tas ut av plasten, sier hun.

Dyner og puter kan gjerne plasseres ute til lufting på vinteren når det er under 18-20 minusgrader, eller legges i fryseren.

– Ull- og skinntøy, som for eksempel kåper og bunader, er det lurt å oppbevare i tette poser. Da kommer ikke møllen til i første omgang. Og støvsuging er veldig viktig i bekjempelsen av skadedyr, forklarer Elisabet Sveingar Amundsen.

Et annet råd konservatorene gir, er å kontakte Folkehelseinstituttet om man er i tvil. Her finnes det informasjon om forskjellige skadedyr og hvordan de kan bekjempes. Folkehelseinstituttet tar også imot skadedyrprøver og gir veiledning. (ANB)