Tønsberg Fremskrittsparti mener det var helt riktig å trekke skjenkeprikken i møtet i utvalg for kultur, idrett og folkehelse etter at et utested brukte en flaske-emoji i annonseringen sin. At en statsråd også skal inn å ha meninger om emoijer er meningsløst og sløsing med tid. Jeg ville tro at det er helt andre saker som er viktigere for en statsråd enn å vurdere emojier.

LES OGSÅ: Helseministeren om emojier i skjenkesakene: – Å anse som alkoholreklame

Emoji er ikke reklame

En emoji kan ikke bli ansett som alkoholreklame bare fordi det er en flaske. FrP vurderte det slik at denne emojien var et uttrykk for stemning og moro. Det blir rart når helseminister Ingvild Kjerkol da sier at en emoji er alkoholreklame.

Tønsberg FrP mener utvalg for kultur, idrett og folkehelse fint klarer å behandle en slik klage uten føringer fra en statsråd eller at Statsforvalteren skal vurdere hva som er riktig.

LES OGSÅ: KrF-Alexander foreslo å opprettholde emoji-prikken: – Vi er et parti som vil at alkoholloven skal forvaltes skikkelig

Useriøs helseminister

Saken er tullete nok som den er. Kjerkol bør heller oppfordre utelivsbransjen til å være nøye med å følge opp skjenkeloven når de har gjester. Ikke detaljstyr hva som skjer på sosiale medier. Denne saken ligner på det de små bryggeriene fikk i fanget fra helseministeren for kort tid siden.

Helsedirektoratet skriver i brevet til bryggeriene at profileier har ansvar for å sikre at alt innhold og aktivitet inne på profilsiden er i tråd med regelverket. Dette innebærer blant annet at privatpersoners og tredjepersoners kommentarer og bilder vil vurderes som om profileier selv har lagt det ut.

LES OGSÅ: Er en emoji av en grønn flaske alkoholreklame? – Ja, mener skjenkekontrollen. – Nei, mener kommunen. Nå skal politikerne behandle saken

Meningsløst

Det er meningsløst når små bryggeriene som får gjester og tar et bilde av en blomstereng i hagen, eller når de ansatte møter folk ute på øl festivaler, så har en ikke lov til å tagge dem i bildene. Det er ingen lett oppgave å få fulgt med til enhver tid for et bryggeri hvem som tagger bryggeriet.

Hva har det med alkoholreklame å gjøre? Det er ikke rart at mange blir forundret og stiller seg det spørsmålet. Det hele virker meningsløst. Det samme gjør uttalelsen om bruk av emoji. Dette burde ikke vært en sak i det hele tatt!