Gå til sidens hovedinnhold

Burde natur bygges ned for boliger vi ikke vet om vi trenger?

På fredag får utvalg for plan og bygg en viktig sak på bordet – forslag om å endre den øverste delen av Barkåker øst – fra næringsareal til boligareal. Jeg stiller et stort spørsmålstegn ved dette.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et stort areal – Barkåker øst er satt av til fremtidig næringsareal. I dag består dette området av mye verdifull dyrka jord og viktig skog.

Venstre ønsket ikke dette området inn i arealdelen for næringsområde da arealdelen ble behandlet ved forrige korsvei, men det ble nå en gang slik. Området ligger her avsatt til næring, og det er utgangspunktet vi må forholde oss til.

Det har vært snakket høyt og mye om hvor viktig det er for kommunen å ha nok næringsareal. Dette området er uttalt strategisk, og viktig i den sammenheng.

Endre fra næringsareal til boligareal

Men nå får det politiske utvalget for plan og bygg en sak på bordet – om å endre den øverste delen av Barkåker øst – fra næringsareal til boligareal.

Jeg forstår at mange jubler over det. Selvfølgelig ser lokalmiljøet på Barkåker seg bedre tjent med et nytt boligområde enn naboskap til et næringsområde. Jeg forstår veldig godt at mange syntes dette er fint. Skal det først bygges her, så er boliger å foretrekke.

Men jeg stiller et stort spørsmålstegn ved det grunnleggende.

Hvis behovet for næringsbygg er så lite, at en ønsker å gjøre om næringsareal til boligareal, så burde da dette viktige skog- og landarealet på 43 daa forblir urørt inntil videre!

Det er jo ikke slik at området MÅ bygges ned for enhver pris.

Forrige gang plan og bygg behandlet Barkåker øst næringsareal, så sa flertallet ja til å legge til 35/40 dekar ekstra til eksisterende næringsareal. Da er det helt sikkert mulig å ta andre områder UT.

Vi har under 10 år på oss for å snu klimagassutslippene, og vi har ingen tid å miste. Omdisponering av dyrka mark og av potensiell dyrka mark som skog kan være, henger sammen med veien til å nå klimamålene. Vi må verne om og sikre dyrka mark og dyrkbar mark for fremtidens generasjoner.

Er det ikke behov for næringsarealet som er avsatt på verdifull mark, så burde planene justeres, ikke nødvendigvis bygges ned for boliger – som vi strengt tatt ikke trenger.

Det er flere grunner til å sterkt vurdere å la dette området nord i området få ligge i fred.

Nok boligareal frem til 2040

Tønsberg kommune sine egne oversikter viser atdet allerede er satt av tilstrekkelig areal som sikrer mer enn tilstrekkelig antall boliger frem mot 2040 i kommunen.

Vi har altså nok arealer til boligutvikling de neste to tiårene! Da skal det ganske gode grunner til å bygge ned 43 dekar natur med enda flere boliger.

Samtidig skal vi fortette og utvikle våre nærsentre, og Barkåker er et nærsenter. Hvis det først skal bygges på dette arealet sør for idrettsbanen så er boliger i tråd med andre planer vi har.

Men dette burde ikke plan og bygg bestemme i en fei en fredag i mars. Det burde sees nøye på i sammenheng med vår nye kommuneplan, med ny arealplan og hvordan vi ser for oss arealer avsatt til næring, boliger og offentlig tjenesteutnytting de neste årene.

Og det burde også sees i sammenheng med ny skolestruktur og skolekapasitet.

Så hvorfor ikke ta ut dette nye arealet som foreslås til boliger, og heller se det i en større sammenheng ved neste korsvei?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.