Livredde for sønnen når bussene dundrer forbi

– Jeg mistenker at bussene kjører Strengsdalsveien for å unngå fartshumpene på Torød.