Gå til sidens hovedinnhold

Bussen må frem!

Artikkelen er over 1 år gammel

Buss er viktig for mange. Vestfold og Telemark fylkeskommunene gjør det vi kan for å sikre trygge reiser for fylkets innbyggere.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For å ivareta smittevernreglene ombord er passasjerkapasiteten redusert betydelig. Det er et riktig tiltak, men gir lite billettinntekter. Med en gjenåpning av samfunnet øker nå presset på kollektivtrafikken.

Vestfold og Telemark fylkeskommunene og kollektivselskapene trenger forsikringer allerede før sommeren om at det vil komme mer penger til kollektivtrafikken. Fylkeskommunene og kollektivselskapene er i en krevende økonomisk situasjon. Kollektivselskapene opplever store inntektstap som følge av at nevnte billettinntekter nærmest er borte, samt økte kostnader som følge av smittevernregler, blant annet innen skoleskyss. Smittevernet er helt nødvendig for å frakte folk på en forsvarlig måte. Men det er svært kostbart og innebærer store inntektstap og ekstrautgifter.

Regjeringen foreslår 1,5 milliarder kroner ekstra til kollektivtrafikken i revidert nasjonalbudsjett. Dette er ikke nok til å dekke opp for inntektsbortfallet og ekstrakostnadene som fylkeskommunene nå opplever. Tapte billettinntekter og økte kostnader fra mai og ut året er av Kollektivforeningen anslått til 4,5 mrd. kr for landet som helhet. I tillegg kommer ekstra kostnader til skoleskyss for å oppfylle smittevernreglene.

Nye bevilgninger til kollektivtrafikken i revidert nasjonalbudsjett er velkomment og helt nødvendig, men dette gir kun en kortvarig hjelp. Kollektivselskapene trenger forutsigbarhet, og må allerede nå starte planleggingen av høstens tilbud. Det vil være vanskelig å beregne hvilket kundegrunnlag man vil få til høsten og i fremtiden som en effekt av koronasituasjonen, uavhengig om smittevernreglene oppheves eller ikke. Billettinntektene vil uansett ikke komme tilbake til det nivået man hadde i starten av 2020.

Stortinget må derfor gi en garanti for at faktiske merutgifter og inntektstap vil bli dekket fullt ut i år, om kutt i tilbudet skal unngås.

Kommentarer til denne saken