32 meter kjøledisk, blomster og mer plass: – Nå reåpner denne butikken

Etter fire svært hektiske dager og en lang ombyggingsperiode, er butikken klar for å slippe kundene inn i den «nye» butikken.