Her begynner det å bli veldig slitt: – Vi skal ta tak i dette i løpet av sommeren

Gangbrua mellom Brygga og Kaldnes bærer stadig mer preg av slitasje.