Disse anleggene ble gjerne bygget på høyder – helst der naturen selv allerede hadde lagt grunnlaget i form av bratte vegger og utsikt. Bygdeborgen var jo ment å kunne beskytte bygdas folk mot eksterne trusler. Krigerfolk var stadig på vandring for å røve til seg det de kunne – noe som nok var en ganske stor utfordring for de som allerede hadde ryddet land og bosatt seg der. Ikke nok med det – det var hardt nok å overleve på et ofte ganske skrint grunnlag. Og hadde man ordnet seg goder, økte sjansen for at røvere ville ønske å kare de til seg.

Det ble nok etablert et stort antall slike festninger rundt omkring i Vestfold. Fordi havet var den viktigste ferdselsveien, var det derfor også slik at de som bodde nærmest havet ofte var mest utsatt for fremmede og uønskede folk med uvennlige hensikter. Kanskje er det greit og tryggere å leve i dag på mange måter …

God vandring i Tønsbergs spennende historiske områder.