Gå til sidens hovedinnhold

Bygg et fullverdig og nytt stup- og svømmeanlegg nå!

Vi blir meget opprørte når vi leser i den politiske saken at det forutsettes at øvre basseng i Tønsberg svømmehall ved en rehabilitering skal stenges i et helt år.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er viktig å få på plass et bedre tilbud for vannidrettene, mosjon og svømmeopplæring i Tønsberg så snart som mulig. Spinn synes det er svært uheldig at de opprinnelige planene for et nytt svømmeanlegg og folkebad i realiteten nå skrotes.

Spinn synes den nye vendingen i svømmehallsaken der kommunen foreslår å vedlikeholde dagens anlegg sammen med et utendørsbasseng i Kanalen er altfor defensivt og savner et bredere fokus på behovet for et nytt vannidrettsanlegg som imøtekommer regionens nåværende og fremtidige behov vedrørende folkehelse, mosjon, rekreasjon og vannrelatert trening.

Vi oppfordrer derfor de folkevalgte til å tenke alternative løsninger i kommunestyremøte onsdag den 8. september. Det er for eksempel mulig med privat-offentlig samarbeid (som i Kristiansand eller Tromsø) for å realisere en nytt og sårt tiltrengt svømme- og badeanlegg for regionen vår. Utspillet fra Selvaag og Kaldnes Vest om en redusert løsning viser også at det finnes andre muligheter.

Kapasiteten er sprengt – for lenge siden

Dagens svømmehall er nå over 50 år gammel og er en av de eldste svømmehaller i drift i Norge i dag. Befolkningsgrunnlaget i Tønsberg-regionen har siden åpningen i 1968 økt med titusener, så at kapasiteten er sprengt i dagens svømmehall må være hevet over enhver tvil.

Stupklubben Spinn har liten tro på at en kapasitetsøkning med et utendørs bad i Kanalen vil løse dette – og det løser ikke kapasitetsutfordringene for vannidrettene i Tønsberg. Våre ivrigste stupere reiser allerede på faste treninger i Horten og Sandefjord hver uke grunnet sprengt kapasitet i stup- og svømmeanlegget i øvre basseng.

For Spinn var nedstengning en realitet lenge før Covid-19

Stupeidretten sliter allerede i Tønsberg og har gjort det i lang tid. Klubben og medlemmene har virkelig fått merke hvordan det er å ha et idrettsanlegg med i dårlig stand og med dårlige fasiliteter. Utøverne våre har opplevd nedstengte treningsfasiliteter i måneder av gangen lenge før det fantes noe som het Covid-19. Dette grunnet et falleferdig stupetårn, lekkasjer i basseng med mer. Vi har vært «heldige» å få noe treningstid i Horten og Sandefjord, men hver gang faller medlemsmassen drastisk og progresjonen og motivasjonen daler hos våre ivrigste stupere. Dette fordrer at utøvere har foreldre som har tid og engasjement til å kjøre dit. Vi har derfor slitt med frafall og å opprettholde et stabilt medlemstall i klubben de siste årene. Det tærer på motivasjonen til både gjenværende medlemmer, trenere og støtteapparat.

Vi blir meget opprørte når vi leser i den politiske saken at det forutsettes at øvre basseng i Tønsberg svømmehall ved en rehabilitering skal stenges i et helt år. Hvordan det vil påvirke Stupklubben Spinn å ikke ha tilgang til stupefasiliteter i Tønsberg i et helt år – det tør vi rett og slett ikke å tenke på!

Ikke alle spiller fotball eller håndball

Stupklubben Spinns breddeparti favner også en del barn og unge innom som kanskje faller litt utenfor vanlig lagidrett og hvor kanskje alternativet er å ikke drive med idrett i det hele tatt. Og vi kan skrive under på at i stupidretten kan de aller fleste få oppleve mestring og glede.

Kommunen beskriver i sin nylig vedtatte anleggsplan for idrett og friluftsliv at vi lever et mer stillesittende liv enn før og at det er et viktig for folkehelsen å få flere i aktivitet. Det foreligger flere levekårsundersøkelser som klart viser at svømming er en av de mest benyttede og ønskede aktivitetene når det gjelder trening og fysisk aktivitet blant befolkningen, men den begrenses av mangel på anlegg med den nødvendige kapasitet. Det er derfor et stort potensiale i økte besøkstall med tanke på mosjon og rekreasjon.

Er det dyrere å bygge nytt enn å vedlikeholde det gamle? Vi oppfordrer de folkevalgte i Tønsberg og Færder kommuner til også å ta i betraktning de økonomiske ringvirkningene et moderne og populært badeanlegg vil ha for byen og regionen i form av flere besøkende og det de legger igjen også utenfor selve badeanlegget på hotell, restauranter og i butikker.

Etter å ha lest saken ønsker Spinn å stille spørsmålstegn ved om det faktisk blir dyrere å bygge om og vedlikeholde dagens svømmehall i kombinasjon med et sjøbad? Det er i saken kun oppgitt utgifter/kostnader og ikke beskrevet noe særlig rundt inntekter.

Svømmehallen er et ikonisk bygg som bør gjenbrukes, men kanskje på andre og mer kreative måter. Hva med en innendørs skate- og klatrehall, eller nytt konserthus?

Spinn ber om å bli involvert

Stupklubben Spinn har ikke blitt involvert eller fått si sin mening i forkant av den politiske saken som skal opp til behandling i kommunestyret på onsdag. Uansett utfall av denne saken, så ønsker klubben å bidra med sin kompetanse og erfaring når det gjelder fremtidig svømme- og stupeanlegg i Tønsberg. Vi kjenner best våre behov, og ønsker å være aktivt med og opptre løsningsorientert for å få til tilfredsstillende trenings- og konkurranseforhold for våre utøvere.

Kommentarer til denne saken