Fylkesmannen har tatt avgjørelsen i Mostranda-saken

Eieren av Mostranda-camping har ikke nådd frem med sin klage.