Jeg skal ikke forsøke å forholde meg til FRP, Lov og orden partiet, det er for vanskelig men det er vel faktisk slik at det finnes lover og regler som politikere og offentlige myndigheter skal følge. Selvsagt skal det være mulig med en skjønsmessig vurdering om saken dreier seg om nødvendig vedlikehold. Utover det gjelder byggeforbud i starndsonen. er det så vanskelig da?
Det er klart at har man penger og skarpskodde advokater, så vil man kanskje prøve seg, men det skal ikke føre fram. Loven er lik for alle.