Bypakke? Helt feil navn!

FOR DYR: Den planlagte fastlandsforbindelsen Ramberg - Smørberg blir for dyr når formålet er å skaffe ca. 27.000 mennesker ny adkomst til E18, mener forfatteren.

FOR DYR: Den planlagte fastlandsforbindelsen Ramberg - Smørberg blir for dyr når formålet er å skaffe ca. 27.000 mennesker ny adkomst til E18, mener forfatteren. Foto:

Av

Bypakke Tønsberg-regionen? Bare navnet "bypakke" er helt feil for den nye fastlandsforbindelsen. Den skal til E18 og ikke til Tønsberg.

DEL

MeningerFærder kommunes "øyboere" har vei til Tønsberg, men ikke til E18. Tenk fremtid: Om noen år har vi ikke mange privatbiler på våre veier morgen og kveld, fordi det lønner seg å bruke bussen. Vi går over til nesten gratis busser i hele landet. Bussene henter og bringer oss, frem og tilbake til der vi bor. Men du må gå 50 - 200 meter fra egen dør. Privatbilen blir ikke borte, men den brukes når den passer bedre enn å bruke bussen. Fremtidens avgifter på bil blir kilometeravgift op norsk vei, og nesten ingen avgifter på ny bil, kun vrakpant. Jernbanen vil bli noe vi bruker mer, den blir et fremkomstmiddel som dekker hele Norge, og kjører hurtig - 200-300 km i timen.

LES OGSÅ: Sp-Richard ønsker folkeavstemning om fastlandsforbindelsen

Også godstrafikken blir på jernbane. "Vogntog" med gods som skal lenger enn 200 km blir omlastet til jernbane. Lokalgods som skal kortere enn 200 km blir fraktet på lastebiler og varebiler som er elektriske eller med motor som ikke forurenser miljøet. Dette vil, tror jeg, bli det normale fra 2030. Innenlands flytrafikk vil øke noe, det samme vil flytrafikken til andre land. Men flytrafikken blir "renere", med fly som forurenser og støyer mindre enn dagens fly.

LES OGSÅ: Det er nok nå!

For dyrt

Lokalpolitikerne leter etter mulig finansiering av veiprosjektet fra stat og kommuner. Lenge må de ha visst at det blir et stort beløp for å få bygget en ny vei. Når prosjektet har nådd en pris på omtrent 5 milliarder og ikke er finansiert, blir det bare drømmer. Hvis våre politikere, som skal ta en avgjørelse om både prosjektet og finansieringen, hadde fulgt med på prosessen, burde finansieringen vært på plass nå.

LES OGSÅ: Ble ikke enige om bypakken: - Situasjonen er uavklart og krevende

Vi øyboere har stolt på våre politikere - at dere gjør det beste for oss. Det er brukt ca. 100 millioner på prosjektet, og da må alle øyboere ha lov til å tro at finansieringen også var i orden. Nå er vi blitt fortalt gjennom Tønsbergs Blad at våre politikere må ha vært i drømmeland, og at de nå våkner opp til virkeligheten. Kan den ikke finansieres, blir det ingen ny vei.

LES OGSÅ: Overdimensjonert og utdatert

Det har i mange år vært snakket og skrevet om dårlig trafikksikkerhet i Hogsnesbakken. Bygg en tunnel under Hogsnesbakken bare for biler. Hogsnesbakken stenges for gjennomkjøring, og blir en vei bare for syklende og gående. Ingen hus eller eiendommer blir berørt av den tunnelen. Start ved rundkjøringen øverst i bakken, og slutt nede ved Jarlsberg Travbane.

Lite fremtidsrettet

Våre politikere må komme i dialog med Samferdselsdepartementet før planleggingen av ny vei til E18 fra Nøtterøy fortsetter. Jeg tror departementet ikke er motvillig til ny vei, men en vei til 5 milliarder blir for dyr der det bor omtrent 27.000 innbyggere. Departementet er mer "jordnære", og ser at den prosjekterte veien er dimensjonert for millioner av kjøretøy, og det er ikke behovet. Jeg føler at veien er som et prosjekt for New York. Har noen av våre politikere vært i USA? USA, bilens hjemland, sysler nå med tanker om å bygge jernbane og ikke vei der hvor det hver morgen og kveld er lange køer av biler på veiene, med tre og fire kjørefelt hver vei. Kina bygger jernbane, for det må de. Dagens trafikk inn og ut av byene er blitt kaotisk og med mye smog.

LES OGSÅ: Vi trenger en ny fastlandsforbindelse

Er politikerne i Norge "gamle"? Tenker de ikke på fremtiden, og bruker heller store beløp på veiprosjekter som om noen år er unødvendige? Når skal våre rikspolitikere våkne? Dagen i dag er historie, tenk fremtid!

Jeg har tro på en jernbane som dekker Norge fra syd til Hammerfest i nord fra 2030. En jernbane som frakter oss hurtig og greit. Også godstrafikken vil bli tryggere og raskere. Ingen "vogntog" på veiene, alt skal gå på jernbane, og også lastebilene kjøres på jernbane.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags