Ønsker at flere skal la bilen stå – foreslår investering på 770 millioner

KØ: Bypakke Tønsberg-regionen ønsker å se færre biler på veiene , men flere gående og syklende.

KØ: Bypakke Tønsberg-regionen ønsker å se færre biler på veiene , men flere gående og syklende. Foto:

Bypakke Tønsberg-regionen ønsker innspill til kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport.

DEL

Bypakke Tønsberg-regionen har lagt ut en interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport på høring med frist 1. februar. Denne uken er det informasjonsmøter om planen i både Færder og Tønsberg.

- Planforslaget anbefaler en rekke tiltak for å nå målet om å få flere til å gå, sykle, og ta buss i Tønsberg-regionen, og i forslaget ligger det omlag 770 millioner kroner til investering i gange-, sykkel- og kollektivtiltak, sier prosjektleder Nina Ambro Knutsen i en pressemelding.

Det er tidligere vedtatt at «Bypakke Tønsberg-regionen skal ha en andel som vektlegger gående, syklende og kollektiv. Denne andelen skal være minst den samme som det er lagt til grunn i konseptvalgutredningen» (om lag 15 %).

Etter at fristen går ut 1. februar, blir uttalelsene gjennomgått og planen oppdatert. Den interkommunale kommunedelplanen skal deretter behandles politisk i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Færder kommune og Tønsberg kommune til sommeren.

Ønsker innspill

I planforslaget ligger det mål om å redusere klimagassutslipp, øke andelen som går, sykler og tar buss, mindre biltrafikk i Tønsberg sentrum og på Teie, at bussene skal komme lettere fram og at næringstrafikken skal komme fram, står det i pressemeldingen.

- Vi har foreslått en rekke tiltak for å nå målene om at flere skal velge miljøvennlig transport i Tønsberg-regionen. Nå ønsker vi innspill på om vi har prioritert de riktige tiltakene og om noe mangler i planen. Jeg vil oppfordre alle som har en menig om planen, til å sende oss sine innspill innen 1. februar, sier Ambro Knutsen.

Torsdag kveld arrangeres det informasjonsmøte om planen på Bydelshuset i Tønsberg. Dit kommer varaordfører i Tønsberg, Steinar Solum og utvalgsleder Per Martin Aamodt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.