Trond Ramskis eiendomskonsern Micasa tapte kampen om å få bygge nytt tinghus i Tønsberg, på tomten mellom nederste del av Tollbodgaten og Møllegaten, vis-à-vis Hotel Klubben. Staten valgte i stedet den tidligere gymnastomten på hjørnet av Stenmalveien og Halfdan Wilhelmsens allé. Nylig kunne adm. direktør Steinar Krüger i Micasa fortelle Tønsbergs Blad at de i stedet vurderte et prosjekt med næringslokaler og leiligheter, men til slutt landet på å droppe det hele. Det er en dårlig nyhet for byen.

I sin tid hadde kvartalet en tett trehusbebyggelse, i dag står bare to eldre hus igjen i det ene hjørnet. Resten er parkeringsplass. Og selvsagt trenger Tønsberg sentrum noen parkeringsplasser. Likevel er det synd at dette området og de andre «hullene» i bybildet langs Nedre Langgate ikke har fått ny bebyggelse.

En ting er at store deler av gaten fremstår som et estetisk katastrofeområde. En annen ting er at det er sløsing med plassen. Både sentrumsutviklingen og klimaet hadde vært tjent med at flere kunne bo sentralt i byen, gå til alt og bidra til liv og røre i bykjernen også utenom «kontortid».

Det er mange utfordringer med å bygge ut eiendommer midt i Tønsberg. Arkeologiske undersøkelser koster tid og penger, kommunen, grunneiere og naboer har ulike interesser, grunnforholdene er ikke enkle og bygningenes høyde og utforming kan vekke strid. Vi skjønner at det kan være fristende bare å la området ligge der som en parkeringsplass med god inntjening hvis det er vanskelig å få et lønnsomt prosjekt på bena.

Men dette er en sentral og viktig tomt. Tønsbergs politikere burde ikke forholde seg passivt til at ingenting skjer, men jobbe aktivt sammen med nåværende eller fremtidige grunneiere for å få til en utbygging som ivaretar alles interesser, inkludert gode arkitektoniske løsninger og hensynet til omgivelsene.

Dette bør etter vårt syn være en naturlig forlengelse av det engasjementet kommunen har vist for å forbedre bymiljøet de siste årene. Både Torvet, Farmannstorvet, Gierløw Meyers gate og Stoltenbergparken er blitt oppgradert, det jobbes i Rådhusgaten og på Carl E. Paulsens plass, og som Tønsbergs Blad nylig kunne fortelle, står Prestegaten og Vektertorvet snart for tur. Her kommer det ny belegningsstein, regnbed og nye trær.

Dette er et godt tiltak. Med sin plassering foran Storgaten 27, som mange tønsbergensere vil huske som det gamle Vinmonopolet, og med Withs uteservering i den ene enden, har Vektertorvet potensial til å bli en virkelig idyll. Byutvikling må tenkes både i smått og stort.