Derfor tuter Color Hybrid høyere enn de andre ferjene

Fløyta på Color Hybrid høres godt over store deler av Sandefjord. Det er akkurat som det skal være.