Da Christina (6) foreslo å bruke dagen på dette var ikke Øistein vond å be: – Det er en fin vinterferieaktivitet

Blant søppelet de plukket var det alt fra sko til fiskegarn. Nå håper Øistein at enda flere tar med barna ut.