– Da jeg fikk tilbud om denne stillingen, var det en mulighet jeg ikke kunne takke nei til

I 2018 fikk bedriften GDA AS et underskudd på over 6,5 millioner kroner. Året etter var de dårlige tallene snudd til solide og positive tall. Hvilken snuoperasjon var det som måtte til?