Nei, hennes utspill i TB denne gangen går ikke på enkeltsaker. Nå tegner hun et satirisk tidsbilde av den offentlige forvaltningen som i praksis viser oss at det folkevalgte demokratiet er solgt til høystbydende.

Da er helvete løs. Utbyggerne føler seg krenket, så også politikerne, som endelig kommer i fokus for sin antidemokratiske vekstfilosofi og vettløse kommersialisering av Tønsbergs historiske bymiljø. Innbyggernes medbestemmelse krymper i samme takt som byen forvandles til det heslige og ugjenkjennelige, uten at borgernes protester og kritikk blir tatt til følge.

Denne avdemokratiseringen av innbyggerne og deres medbestemmelsesrett er ikke typisk for Tønsberg, den skjer i alle vestlige samfunn. Det er selvsagt ikke bare markedskreftene som truer folkestyret, enten det er lokalt eller nasjonalt, men det er uansett tendenser vi må holde øye med.

LES OGSÅ: Vår lokale variant av oligarker

Skrekkscenario

Det er derfor all grunn til å ta på alvor det skrekkscenariet Lene Lauritsen Kjølner så frimodig har skissert opp. Her presenterer hun for oss et tidsbilde av Tønsberg som en langt på vei markedsstyrt kommune. Hun er ikke alene om å skildre borgernes avmakt i dagens stat og kommune, der de demokratiske prosessene blir neglisjert av våre valgte politikere. Den helt ferske boken «Demokratiets langsomme død» av Janne Haaland Matlary retter også fokus mot det stadig mer svekkede folkestyret. Det samme gjør fjorårets bok av Tarjei Skirbekk om de demokratiske folkepartienes stadig synkende oppslutning. Den amerikanske historikeren Victor Davis Hansons nylig utkomne bok «The Dying Citizen» utfyller tidsbildet.

LES OGSÅ: Oligarker, etikk og Tønsbergs Blad

Det er komisk å se hvordan ordfører Anne Rygh Pedersen og utvalgsleder Per Martin Aamodt jamrer seg over Lene Lauritsen Kjølners friske tidsanalyse. Utbygger Hans Petter Bjarøy stemmer i med samme krenkede sutring. Klart de føler seg krenket, men ikke av personlige grunner, de er blitt avslørt som maktmennesker med en helt annen og udemokratisk agenda enn den de ellers smykker seg med. Etter 8 år i politikken på Tjøme fikk jeg et godt innblikk i hvordan kommunen ble administrert og styrt. Utad gikk alt på skinner, og med velsmurte politiske hjul, så lenge pengesterke utbyggere ble tilgodesett og demokratiet tilsidesatt.

LES OGSÅ: Hva skal vi med nettroll når vi har spaltister som Lene Lauritsen Kjølner?

Heslig og tankeløs

Når både ordfører og utvalgsleder, begge fra Ap, nå rykker ut for å refse Lene Lauritsen Kjølner, er det med full politisk pondus. For leserne av TB må skjønne at her er det Tønsbergs politiske ledelse som taler ex cathedra, som det heter i pavekirken. Egentlig burde de vel ha hatt et enstemmig kommunestyre bak seg før de gikk ut med så høy politisk retorikk. Det handlet jo bare om sårede følelser som ikke trengte noe vedtak, så hvorfor til de grader mobilisere maktsymbolikken mot en samfunnsengasjert og by-bekymret person som Lene Lauritsen Kjølner?

LES OGSÅ: Total og uforståelig overtenning

Bakteppet for hennes heftige utspill er den heslige og tankeløse høyhusutbyggingen i Tønsberg. Kommunens faglige stab og politikerne har fått mye berettiget kritikk, men det er som å helle vann på gåsa. Politikerne har i mange år sviktet både velgerne og sitt lovpålagte samfunnsansvar. De lytter ikke engang til innbyggerne når viktige utbyggingsprosjekter som Nedre Langgate 19 er til behandling, men lar utbyggerne få spre sine billige og smakløse høyblokker midt i det sårbare bymiljøet. Dette handler om en styrt politikk der den symbolske makten bare prioritere utbyggernes bulimiske vekstappetitt, uhindret av lovverk og kommuneplaner.