Gå til sidens hovedinnhold

Dårlig forberedt barnehage-veivalg

Færder kommunestyre skal 16. desember behandle en viktig barnehagesak.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Formannskapet innstiller på å starte en forstudie for bygging av en ny stor erstatningsbarnehage for Herstadløkka, Labakken og Vestskogen barnehager beliggende på Herstad.

Saken følger opp kommunestyrevedtak fra 2018, hvor det ble vedtatt å vurdere etablering av en stor barnehage på arealet til Vestskogen skole/barnehage eller Herstad skole. Saken skulle fremmes til politisk behandling i 2019, men er utsatt til 2020.

Før saken kom til politisk behandling denne høsten, første gang i hovedutvalg for oppvekst, hadde administrasjonen gjennomført en utredning av en framtidig lokalisering av ny barnehage og landet på Herstad som det mest hensiktsmessige stedet.

Den politiske behandlingen i kommunen, gjennom hovedutvalg for oppvekst, administrasjonsutvalg og formannskap, har ikke endret på dette stedsvalget.

LES OGSÅ: La barna våre beholde barnehageplassen der de bor!

Ikke dette kommunestyret ville

Færder Sp mener at kommuneadministrasjonen har forberedt denne saken dårlig. For det første speiler ikke kommunedirektørens innstilling til saken, som nå skal opp i kommunestyret, kommunestyrets vedtak fra 2018.

For det andre er det ikke barnet og barnas behov som settes i sentrum i utredningen av barnehage, men økonomiske hensyn. Vi mener at området i Vestskogen vil tilfredsstille barnas behov på en god måte med spennende og varierte utearealer med nærhet til både sjø og skog.

LES OGSÅ: Raser mot sammenslåing av barnehager. Nå har Charlotte opprettet underskriftskampanje: – Dette er forhastet

For det tredje er det lite klokt ikke å gjennomføre en åpen demokratisk prosess i denne saken med så mange berørte parter.

Det er snakk om å legge ned tre godt etablerte barnehager, og det skaper engasjement, ikke minst blant berørte barnehageforeldre, og det er flott!

LES OGSÅ: Tre små barnehager i Færder kan forsvinne

Vi i Sp ser behovet for rasjonalisering i barnehagesektoren. Samtidig er det viktig å lytte til brukerne – barna og foreldrene.

Færder Senterparti foreslår å sende saken tilbake til administrasjonen for å gjøre en bred utredningsjobb med brukermedvirkning. I etterkant bør det inviteres til en åpen høring for berørte brukere om barnehagestruktur og plassering av ny(e) barnehage(r). Saken bør etter dette legges fram til politisk behandling.

Kommentarer til denne saken