Aksel Haukoms kronikk om Høyres ungdomsskolereform føyer seg inn en lang rekke med innlegg fra Arbeiderpartiet hvor man er mer opptatt av å kritisere Høyre, enn å komme med konkrete løsninger på hvordan vi kan gjøre ungdomsskolen bedre. Haukoms kronikk inneholder en rekke påstander om Høyres politikk som er direkte usanne.

For det første forsøker Haukom å fremstille det som om Høyre ønsker å innføre karakterer i 7. klasse. Det stemmer ikke. Vi skal ikke innføre karakterer fra 7. klasse. Høyre ønsker et forsøk på en modell hvor barneskolen utgjør seks år og ungdomsskolen fire år, som kun skal testes ut på kombinerte skoler – altså skoler som allerede i dag har 1.–10. trinn sammen. I Tønsberg har vi kun to kombinerte skoler, Vear skole og Byskogen skole. Det vil med andre ord ikke føre til at man må bygge flere og større skoler, slik Haukom hevder.

Målet er at elevene skal få mer tid til å finne seg til rette og utvikle seg faglig og sosialt. Flere skoler prøver ut versjoner av dette i dag, der elever får hospitere på ungdomsskolen, forsere fag, eller at ungdomsskolelærere brukes i 7. klasse. Derfor vil vi åpne for forsøk, med følgeforskning, slik at vi får kunnskap om dette.

LES OGSÅ: Tønsberg trenger mer enn bare teorier om læring. Vi trenger handling.

Ikke noe frislipp

For det andre skriver Haukom at vi ønsker et fullt frislipp for privatskoler. Det stemmer heller ikke. Det står ingen steder i Høyres ungdomsskolereform at vi ønsker et frislipp, eller at det er et mål i seg selv å få flere privatskoler i kommunene. Høyre ønsker en sterk offentlig skole, men med et privat supplement for de som ønsker noe annet enn den offentlige skolen. Tønsberg Høyre er fornøyde med dagens mangfold i skoletilbud i Tønsberg.

LES OGSÅ: Gratisprinsippet er en fin teori (men så er det foreldremøtene)

For det tredje påstår Haukom at vi skal innføre en «bachelor» på ungdomsskolen. Høyre vil teste ut nye eksamensformer på 10. trinn fordi vi vet at dagens eksamen ikke passer for alle elever, og at vi trenger flere undervisnings- og vurderingsformer. I Høyres ungdomsskolereform foreslår vi en tverrfaglig fordypningsoppgave, som et alternativ til den tradisjonelle eksamen. Målet er at elevene skal kunne få fordype seg i faget og jobbe med oppgaven over tid i skoletiden. Dette må gjerne spinnes til en «bachelor» på ungdomsskolen, men da bør Arbeiderpartiet heller være ærlige om at man ikke ønsker at tiendeklassinger skal få teste ut nye vurderingsformer.

LES OGSÅ: Er det myndighetene som har klikka, eller er det vi voksne som må ta oss sammen noe grassat?

For det fjerdevil ikke Høyres forslag om et system for fraværsoppfølging føre til økt byråkrati i skolen. I reformen foreslår vi at skolene skal få flere verktøy til å følge opp fravær fra første dag, og forske mer på årsakene til fravær. Dette fordi vi vet at altfor mange elever på ungdomsskolen faller ut av undervisningen på grunn av høyt fravær, og at mange lærere og skoleledere syntes det er utfordrende å følge opp.

LES OGSÅ: Unyansert om ChatGPT fra kunnskapsministeren

Mangler interesse

Arbeiderpartiets Aksel Haukom bør vise en bredere forståelse for hvilke utfordringer vi ser i ungdomsskolen og hvordan vi skal håndtere dem. I Høyres ungdomsskolereform har vi mange forslag for å styrke arbeidet med psykisk helse, læringsmiljø og håndtering av stress og utfordringer i ungdomslivet, men vi har også mange forslag som gjør elever bedre faglig og sosialt rustet til å møte det som både skolen og hverdagslivet kaster mot dem.

Høyre har høye ambisjoner på vegne av alle elever, og vi ønsker å skape en skole med mestring og læringsglede for alle, mens Arbeiderpartiets manglende interesse for fag og læring i skolen er en enveisbillett til en skole med større forskjeller, manglende mestring, mer stress og flere elever som opplever å mislykkes.

LES OGSÅ: Legge seg med en drøm og våkne med et mål

Utfordringene i ungdomsskolen med fallende motivasjon og svake grunnleggende ferdigheter må tas på alvor. Derfor har Høyre på Stortinget lagt frem en helhetlig ungdomsskolereform med 80 forslag for en fornyelse av ungdomsskolen. Høyre er glade for at forslagene skaper debatt, men debatten må handle om det vi faktisk foreslår, ikke dårlig spinn fra Arbeiderpartiet. Jeg håper ikke dette viser hvilket nivå Arbeiderpartiet i Tønsberg har tenkt til å legge seg på i høstens valgkamp.