Gå til sidens hovedinnhold

De brysomme grå hår

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjennom mange år har politikerne gitt løfter om å forbedre de eldres kår. Dette omfatter ikke bare materiell forbedring i kroner og øre, men også det å ta hensyn til at de eldre lever lenger, at antallet enslige øker og har behov for andre tjenester og en annen omsorg enn det mange politikere kanskje så for seg for noen tiår siden.

Ta bare et enkelt problem, men for de gamle et stort og nesten uoverkommelig, nemlig å beherske all den nye teknologien som nå styrer befolkningen. Bare det å betale regningene sine er for mange et stort problem og som fører til unødige kostnader fordi man ikke behersker datateknologi.
Hva har så de skiftende regjeringene lovet og hva har blitt gjort? Vi kan se på et lite utvalg av eldremeldinger (NOU-er) og stortingsmeldinger.

St.m.nr. 22 (1975-1976): Her ble det lovet bedre hjelp i hjemmet og det ble påpekt at forholdene i aldersinstitusjonene måtte forbedres. Miljøet i institusjonene skulle bli hjemlige og trivelige. Man ønsket å ansette aktivitører som skulle engasjere de gamle.

St.m. nr. 41 (1987-1988): Det ble lagt stor vekt på å støtte opp under det omsorgsarbeidet de pårørende utfører, og å utvikle de offentlige omsorgstjenestene.
NOU 1991: Det legges vekt på forebyggingsstrategier for at de eldre skulle være friskere og leve lenger.
NOU 1992: De eldre loves trygghet, verdighet og omsorg.

St.m. nr. 15 (2017-2018): Regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele livet». Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet og det handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Alt dette er til en viss grad vel og bra, i hvert fall på papiret, men er det virkelighet i dag?
I en undersøkelse fra Bergen i 2002, utført av Bergens Tidende, altså sånn midt på treet rent tidsmessig i forhold til løftene ovenfor, heter det:
Pleienivået går generelt ned, flere kantine- og aktivitetstilbud tilknyttet aldersinstitusjonene forsvinner. Det blir dårligere institusjonsplasser og lengre ventelister. Det blir enda vanskeligere å få hjemmehjelp, særlig i helgene. Oppfølging av personalet blir dårligere.

Vikarer blir ikke satt inn ved sykdom. Akuttavdelingen ved «Florida» stenges, det skaper økt uro og helsebelastning for beboere som må flyttes flere ganger. Enkelte demente beboere får økt uro omkring seg og kan utagere mer. Morgenstellet på enkelte sykehjem må starte før nattevakten går av vakt og må pågå utover formiddagen. Flere får liggesår. Terminalpleien, pleien ved livets slutt, forringes.
Og til slutt, en liten påminnelse til Erna: Det hevdes også at Norge bryter med menneskerettighetene.

Kommentarer til denne saken