Alle skal ha tilgang på god, sunn og næringsrik mat. Det gjelder gjennom alle faser i livet. Vi trenger det for å holde oss friske, og for å kunne ha et godt liv. Dette gjelder både privat og når en er på en institusjon. Som privatpersoner har de fleste av oss stor mulighet for selv å velge den maten vi vil spise. Slik bør det også være når vi er på en institusjon.

All mat som serveres på våre institusjoner, bør være av en slik karakter at det appellerer til glede og spiselyst. I omsorgsboliger, sykehjem, barnehager, skolefritidsordninger, ungdomshus og hvor det enn måtte være vi skal servere mat, skal maten være sunn, innbydende og næringsrik. Både den oppvoksende slekt, og de som allerede har vokst opp, fortjener variert bra mat.

Vestfold, og Færder i særdeleshet, har noe av den beste matjorda i landet. Da bør det også ligge til rette for at også den maten vi serverer er det. Derfor bør det på alle institusjoner som serverer mat, også være gode forhold for å lage og tilberede mat.

 

Skal vi kunne dyrke den gode maten, må vi ta vare på de områdene som er fruktbare. Da kan vi få kortreist mat i hele landet. Venstre har programfestet at vi skal verne om den dyrkbare jorda vi har, slik at vi kan få høy selvforsyning, og at maten kan komme raskt fra jord til bord.

Vi mennesker lever ikke av mat alene. Vil lever også av opplevelser. Her i Norge er vi så heldige at vi har mye urørt og verneverdig natur. Vi må ta vare på hav, fjorder og fjell, for at også de neste generasjonene skal kunne nyte godt av den. Vi tok i sin tid initiativ til å opprette Færder nasjonalpark. Den kom på plass på rekordtid, og har allerede gitt flere positive ringvirkninger. Skal vi også i fremtiden kunne nyte godt av det naturen har å by på, må vi ta vare på den. Naturen skal brukes, ikke forbrukes.

God appetitt! Både på livet og på maten.