Vi nærmer oss halvveis i årets første måned allerede. 12. januar er det 10 måneder siden den stadig mer truende pandemien startet for fullt her i landet. Da tenker jeg på den datoen alle restriksjonene startet. Siden har det bare fortsatt. Noe er åpnet og stengt igjen. Bedrifter har gått dukken på grunn av lave eller ingen inntekter. Arrangementer er blitt avlyst, utsatt eller avviklet uten publikum. Man kan sannelig bli frustrert av langt mindre enn det som her er nevnt. Ti måneders liv i en høyst unormal verden er lang tid. Så lang at flerfoldig millioner mennesker over hele verden tror at hele koronapandemien er en bløff. Nå som vaksinen begynner å komme på banen, er det også mange som tror at dette er en bløff. Sånt lukter det bråk av. Og usikkerhet. Selv blant dem som har tatt pandemien på alvor er det en viss usikkerhet. Man håpet jo i det lengste at vaksinasjon ville gi normale forhold relativt raskt. Men så enkelt er det bare ikke. Smitten sprer seg raskere enn noen gang. Og dødstallene stiger. Også i Norge.

I en krisetid som den vi nå har opplevd og fortsatt opplever, er det viktig å finne glede i de nære ting, de som gir hver og en EKTE glede, ispedd en solid dose kjærlighet til dem man er glad i. Da vil man stå langt bedre rustet i den vanskelige tiden hele verden nå opplever.