Gå til sidens hovedinnhold

De Grønne støtter rett til heltid; men også rett til å velge

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En fersk valgkampvideo fra LO indikerer at Miljøpartiet og FRP ikke støtter fagbevegelsens velbegrunnede krav om rett til heltid. Det er selvsagt feil, og jeg håper LO endrer videoen.
Spørsmålet som LO stilte MDG var formulert slik: Vil MDG medvirke til at norske kommuner lager en plan for å øke stillingsprosentene, slik at hele stillinger blir hovedregelen i norske kommuner?

Dette svarte vi nei på. Likevel mener vi videoen og brosjyren LO produserte lett kan misforstås. Vi støtter selvsagt kampen mot ufrivillig deltid fullt ut, men vi ønsker heller ikke å stemple frivillig deltid som et problem i seg selv. De Grønne ønsker å gi arbeidstakerne sterkere rettigheter til å bestemme om de vil jobbe heltid eller deltid. Det er ikke et selvstendig mål for oss at flest mulig skal jobbe mest mulig gjennom hele livet. Vi vil også at de som ønsker å jobbe deltid skal få gjøre det, samtidig som de som ønsker heltid selvsagt skal ha rett til å få det.

I dag blir mange utslitt og utbrent fordi de jobber for mye, mens andre står helt utenfor arbeidslivet selv om de egentlig har lyst og mulighet til å jobbe en deI. I fremtiden må vi dele mer på arbeidet både ved å redusere normalarbeidstiden, og ved å legge til rette for at de som ønsker å jobbe deltid skal ha den mulighet til dette. De Grønne mener det organiserte arbeidslivet er den viktigste arenaen for integrering og deltakelse i samfunnet, og vi ønsker at flest mulig skal kunne delta med sin kapasitet her. Dette skal skje på egne vilkår, ikke på bemanningsbransjens premisser.

I Stortinget stemte MDG blant annet 17.1.2019 for følgende:

• Stortinget ber regjeringen gjennomgå arbeidsmiljøloven og fremme forslag som sikrer retten til heltid.

• Stortinget ber regjeringen styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven ved å stille krav om at arbeidsgiver må sannsynliggjøre sitt behov for deltidsstilling.

Videoens framstilling av at MDG står sammen med FRP “mot heltid” er derfor misvisende. Jeg er glad for å kunne bekrefte at De Grønne står på arbeidstakernes side i debatten om ufrivillig deltid, og at vi vil både jobbe for å styrke retten til hele stillinger og heve lønnsnivået i kvinnedominerte lavtlønnsyrker, samtidig som vi ønsker redusert normalarbeidstid for å sikre mer fritid, mer arbeidsdeling og mindre tidsklemme.


 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.